Tablica upamiętniająca Wincentego Witosa - Zamość

Autor zdjęć: Natalia Krzystolik
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Zamość
Lokalizacja:ul. Szczebrzeska 2C

OPIS:

PAMIĘCI WINCENTEGO WITOSA
PRZYWÓDCY CHŁOPÓW POLSKICH
PREMIERA RZĄDU POLSKI ODRODZONEJ
W LATACH 1920/1921, 1923 I 1926
PREZESA PSL PIAST I STRONNICTWA LUDOWEGO
KAWALERA ORDERU ORŁA BIAŁEGO,
WIĘŹNIA BRZEŚCIA
DLA UWIECZNIENIA JEGO WIZYTY W ZAMOŚCIU W 1920 i 1932 r.

DZIENNIK HISTORII

21 stycznia 1874

Dziennik Historii Polski
Urodził się Wincenty Witos przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP.

24 maja 1923

Dziennik Historii Polski
Utworzony został rząd koalicyjny tworzyły go: PSL "Piast", Związek Ludowo Narodowy i Chrześcijańska Demokracja. Na jego czele stanął Wincenty Witos.

14 grudnia 1923

Dziennik Historii Polski
Podał się do dymisji drugi rząd Wincentego Witosa.

10 maja 1926

Dziennik Historii Polski
Wincenty Witos po raz trzeci objął stanowisko premiera.

13 stycznia 1932

Dziennik Historii Polski
Zakończył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie tzw. proces brzeski.

31 października 1945

Dziennik Historii Polski
W Krakowie zmarł Wincenty Witos. Polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej.

6 listopada 1945

Dziennik Historii Polski
Odbył się w Wierzchosławicach pogrzeb Wincentego Witosa.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone