Tablica w hołdzie żołnierzom AK i działaczom Delegatury Rządu RP na Kraj - Lublin

Autor zdjęć: Mirosław Sławiński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Lublin
Lokalizacja:ul. Zamkowa 1

OPIS:

BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC
TO ZWYCIĘSTWO
J. PIŁSUDSKI

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ
I DZIAŁACZOM DELEGATURY
RZĄDU RP NA KRAJ OKRĘGU LUBELSKIEGO
WIĘZIONYM I MORDOWANYM W LATACH
OKUPACJI NIEMIECKIEJ NA ZAMKU LUBELSKIM
I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH PRZEZ GESTAPO
I SS. OD SIERPNIA 1944 R. ARESZTOWANYM,
TORTUROWANYM, ROZSTRZELIWANYM W MURACH
ZAMKU. DEPORTOWANYM DO WIĘZIEŃ I ŁAGRÓW
W ZWIĄZKU SOWIECKIM PRZEZ NKWD I UB.

 

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek