Tablica upamiętniająca Polskie Dzieci z Pahiatua - Lublin

Autor zdjęć: Mirosław Sławiński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Lublin
Lokalizacja:ul. Peowiaków 12
(Adres przybliżony)

OPIS:

Polskie Dzieci z Pahiatua
1944 - 2006
Dzieci z Pahiatua - to 733 dzieci zesłańców syberyjskich
osieroconych podczas II wojny światowej. Deportowane
wraz z 1,7 mln mieszkańców Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej Polskiej, ocalały w sierocińcach,
mimo skrajnie trudnych warunków. Drogą przez Związek
Radziecki i Persję w dniu 31 października 1944r. dotarły
do portu Wellington w Nowej Zelandii na amerykański
okręcie wojennym General Randall. Decyzje podjęte e
Jałcie przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Związek
Radziecki nie dały młodym Polaką szansy powrotu so
wolnej Polski. Dzięki interwencji ówczesnego premiera
Nowej Zelandii 1 listopada 1994r. otwarty został
kampus Pahiatua dla dzieci i ich 105 opiekunów.
Społeczność ta, pozostając w kampusie przez pięć lat,
kultywowała pamięć o Ojczyźnie i polskich tradycjach.
Późniejsze losy większości dzieci na stałe związały się
Nową Zelandią, gdzie stworzyły zintegrowaną wspólnotę
polonijną, znaną mieszkańcom kraju jako polskie Dzieci z Pahiatua.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (289 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (156 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (107 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (105 lat temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (80 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (77 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (76 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (17 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (3 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek