Tablica poświęcona żołnierzom podziemia antykomunistycznego - Lublin

Autor zdjęć: Mirosław Sławiński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Lublin
Lokalizacja:ul. Zamkowa 1

OPIS:

ŻOŁNIERZOM
ARMII KRAJOWEJ
BATALIONÓW CHŁOPSKICH
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
BOHATEROM WALK
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM
O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY
WIĘZIONYM, TORTUROWANYM
I MORDOWANYM PRZEZ NKWD I UB
NA ZAMKU W LATACH 1944-1954
TU ZOSTALI ROZSTRZELANI:
PŁK DYPL. ALEKSANDER E. BIENIECKI „ŁODZIA”
SZEF II ODDZIAŁU KOMENDY OKRĘGU AK
PŁK EDWARD JASIŃSKI „NURT”
D-CA 8P. P. LEG. AK
PPŁK STANISŁAW KOWALSKI „KONRAD”
INSPEKTOR INSPEKTORATU AK PUŁAWY
PPŁK STANISŁAW PRUS „ADAM”
D-CA 9 P. P. LEG. AK
MJR KONRAD SZMEDING „MŁOT”
D-CA I BATALIONU 8 P. P. LEG. AK

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek