Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Pomnik Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Lublin

Pomnik Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Lublin
MASZ ZDJĘCIA Z TEGO MIEJSCA?
WYŚLIJ JE DO NAS

Lublin, ul. Jana Pawła II 1

ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH

SIŁ ZBROJNYCH

KTÓRZY W LATACH

1939 - 1956

ODDALI ŻYCIE

ZA WOLNĄ POLSKĘ

21 września 1895 Urodził się Tadeusz Danilewicz, major, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).
16 lipca 1924 W Łodzi urodził się Michał Bierzyński ps. „Sęp” żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lublin, dowódca Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu Białystok, szef Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu Łomża, aresztowany przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
30 marca 1926 Urodził się w Cięcinie w powiecie żywieckim Franciszek Konior ps. „Rekin”. Był żołnierzem oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego, który działał na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
20 września 1942 Powstały Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego, działająca podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym.
4 października 1943 W niejasnych okolicznościach zamordowana została Irena Iłłakowiczowa ps. „Irena”, agentka wywiadu Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego i NSZ.
23 kwietnia 1944 Zmarł w Warszawie płk/gen. bryg. NSZ Tadeusz Kurcyusz ps. „Fiszer”. Od 1 sierpnia 1943 roku był Dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych i pełnomocnikiem AK ds. scalenia z NSZ. Urodził się 15 października 1881 w Warszawie.
11 sierpnia 1944 Powstała Brygada Świętokrzyska NSZ na Kielecczyźnie, dowodził nią kapitan Antoni Dąbrowski-Szacki ps. „Bohun". Na początku swojego istnienia liczyła około 800 żołnierzy. Do największych sukcesów Brygady należy wyzwolenie kobiecego obozu koncentracyjnego w Holiszowie uratowano około 1000 więźniarek, w tym 167 Polek.
17 sierpnia 1944 Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
8 września 1944 Oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ zlikwidowały w rejonie wsi Rząbiec grupę Gwardii Ludowej, Armii Ludowej Tadeusza Grochala ps. „Tadek Biały” oraz grupę sowieckiego wywiadu wojskowego pod dowództwem Iwana Iwanowicza Karawajewa.
13 października 1944 Kompania pod dowództwem kpt. Bernarda Lewandowskiego ps. „Leonard” z Brygady Świętokrzyskiej NSZ zlikwidowała pod Soborzycami sowiecką radiostację, której załoga, nie chcąc się poddać, zginęła w płonącej stodole.
18 października 1944 W Częstochowie zastrzelony został pułkownik Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Kmicic”. Był komendantem głównym Narodowych Sił Zbrojnych w 1944 roku. Prawdopodobnym powodem zabójstwa był popierany przez niego plan podporządkowania NSZ Armii Krajowej.
13 stycznia 1945 Rozpoczął się przez Brygadę Świętokrzyską NSZ Marsz na Zachód. Zakończył się 7 maja 1945 r. na terenie Czech, kiedy to Brygada połączyła się z siłami amerykańskimi dowodzonymi przez gen. Pattona.
12 kwietnia 1945 W nocy z 12 na 13 kwietnia grupa operacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach dokonała zbrodni na szesnastu lub siedemnastu młodych mężczyznach podejrzewanych o przynależność do AK i NSZ. Zbiorowy mord uznany został za zbrodnię przeciw ludzkości.
5 maja 1945 Obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie w Czechach został wyzwolony przez oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ, uwolnionych zostało oko 700 więźniarek głównie Żydówek i Polek.
19 marca 1946 W tzw. procesie dwudziestu trzech ogłoszono wyroki na członkach lubelskiego podziemia. Należeli oni do Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej. Na karę śmieci zostali skazani Roman Jaroszyński, Stanisław Kaczmarczyk, karmelita podporucznik Kazimierz Łuszczyński, Zygmunt Roguski, Władysław Ulanowski, Zygmunt Wolanin, Władysław Żwirek.
3 maja 1946 Oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” przejął kontrolę nad miastem Wisła i urządził w niej dwugodzinną defiladę w pełni umundurowanych i uzbrojonych żołnierzy NSZ na oczach sterroryzowanych komunistów.
22 października 1946 Pułkownik Franciszek Niepokólczycki został aresztowany w Zabrzu przez władze komunistyczne. Od 1945 roku był prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podczas II wojny światowej oficer ZWZ-AK. Od 1943 roku był zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. 
15 stycznia 1947 Zostali zamordowani w Bielsku-Białej żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania mjr. Henryka Flamego ps. „Bartek”: Wiktor Gruszczyk ps. „Groźny” Jan Sapiński ps. „Wolny” oraz Antoni Wizner ps. „Brzoza” i jego brat Alojzy Wizner ps. „Lis” (obaj na zdjęciu).
27 września 1947 W okolicach wsi Ruda Kameralna w województwie małopolskim w starciu z oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej poległ kapitan Jan Dubaniowski ps. "Salwa". Był komendantem Obwodu Bocheńskiego Narodowych Sił Zbrojnych.
13 stycznia 1948 W więzieniu na Mokotowie został stracony Jan Morawiec, działacz narodowy, członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, prezes Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich, szef Oddziału IV Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
6 października 1950 Agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kapitana Józefa Mikę ps. „Wrzos”. Był zastępcą dowódcy oddziału „Salwy” Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Jana Dubaniowskiego.
18 stycznia 1951 W więzieniu mokotowskim został zamordowany, skazany 5-krotną karę śmierci, por. Stefan Bronarski, ps. „Liść”. Był żołnierzem Tajnej Armii Polskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej oraz komendantem Okręgu XXIII Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Mazowsze Zachodnie w latach 1946-1948.
20 września 1951 Zostali zamordowani w więzieniu mokotowskim żołnierze 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych: Stanisław Derkus ps. „Śmiały”, Władysław Kwiatkowski ps. „Jerzy” i Henryk Gosik ps. „Heniek”.
14 września 1984 Zmarł porucznik Leon Cybulski ps. „Znicz”.Był dowódcą oddziału partyzanckiego Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych.
POKAŻ CAŁY DZIENNIK

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI