Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Lublin

Autor zdjęć: Mirosław Sławiński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Lublin
Lokalizacja:ul. Głęboka 39

OPIS:

W HOŁDZIE OFIAROM
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
OFICEROM WOJSKA POLSKIEGO
ŻOŁNIERZOM KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
FUNKCJONARIUSZOM POLICJI PAŃSTWOWEJ
STRAŻY GRNICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

17 WRZEŚNIA 1939 R.
NA WALCZĄCĄ Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ POLSKĘ
ZDRADZIECKO NAPADŁY WOJSKA ZSRR
BRONIĄCYCH OJCZYZNY
UWIĘZIONO W OBOZACH JENIECKICH NKWD
WIOSNĄ 1940 ROKU
Z ROZKAZU WŁADZ SOWIECKICH ZAMORDOWANO
W KATYNIU 4 421 JEŃCÓW Z OBOZU KOZIELSK
W TWERZE 6 311 JEŃCÓW Z OBOZU OSTASZKÓW
W CHARKOWIE 3 820 JEŃCÓW Z OBOZU STAROBIELSK
W NIEZNANYCH MIEJSCACH 7 305 JEŃCÓW
Pamięć o Nich pozostanie na zawsze w naszych sercach

„Wszechmogący wieczny Boże
Ojcze ludów i narodów,
błagamy Cię,
przyjmij dar świadectwa wiary,
męki i śmierci synów naszego narodu
umęczonych i zamordowanych na Wchodzie,
uczyń ich ofiarę
posiewem wolności i pokoju /.../”
Jan Paweł II papież

 

DZIENNIK HISTORII POLSKI

16 Czerwca
1895 (129 lat temu)
Urodził się komendant Okręgu Warszawa ZWZ-AK generał Antoni Chruściel ps. „Monter”. Był bezpośrednim dowódcą żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim.
1915 (109 lat temu)
W czasie pierwszej wojny światowej II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyła pod Rarańczą w obwodzie czerniakowskim krwawą bitwę z piechotą rosyjską.
1922 (102 lata temu)
Do Piekar Śląskich wkroczyły oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego. Do miasta wjechali zarówno Ułani jak i piechota.
1940 (84 lata temu)
10 Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka stoczyła z Niemcami walkę o francuskie miasto Montbard. Wojska polskie osłaniały w ten sposób odwrót wojsk francuskich w kierunku Kanału Burgundzkiego. Działanie Polaków przyniosło efekt w postaci wyparcia Niemców.
1944 (80 lat temu)
Zginął walcząc z Niemcami cichociemny, szef Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK Jan Piwnik ps. „Ponury”. Wsławił się jako dowódca partyzantki walczącej w Górach Świętokrzyskich i oddziału dywersyjnego na Nowogródczyźnie.
1983 (41 lat temu)
Jan Paweł II rozpoczął swoja drugą pielgrzymkę do ojczyzny.
2012 (12 lat temu)
Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach twórca i dwukrotny dowódca jednostki GROM - Grupa Reagowania Operacyjno Mobilnego, generał brygady Sławomir Petelicki.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek