Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Pomnik bohaterskim żołnierzom ZWZ-AK-WiN - Lublin

Pomnik bohaterskim żołnierzom ZWZ-AK-WiN - Lublin
MASZ ZDJĘCIA Z TEGO MIEJSCA?
WYŚLIJ JE DO NAS

Lublin, ul. Gnieźnieńska 4

W hołdzie
bohaterskim żołnierzom
Związku Walki Zbrojnej
- Armii Krajowej
okręgu Lubelskiego
oraz Zrzeszenia
Wolność i Niezwisłość
obszaru wschodniego
walczących z okupantem
niemieckim i ze
zniewoleniem sowieckim
w latach 1939-1956

29 września 1899 W Warszawie urodził się pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
27 października 1900 W Żytomierzu urodził się Franciszek Niepokólczycki. Pułkownik WP, podczas II wojny światowej był oficerem ZWZ-AK. W 1943 roku został zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. W latach 1945-1946 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
23 marca 1940 We Lwowie NKWD aresztowało kilku członków Związku Walki Zbrojnej. Wśród aresztowanych byli Bronisław Brzezicki, ułan słynnego Pułku Ułanów Jazłowieckich, Roman Nitarski-członek Ochotniczych Oddziałów Obrony Lwowa, a także 27 letni Juliusz Chmielowski skarbnik Komendy Obwodu ZWZ.
13 sierpnia 1942 Członkowie dywersyjnej komórki Armii Krajowej „Wachlarz” dowodzonej przez podpułkownika Jana Włodarkiewicza spalili most w Kobryniu (dzisiejsza Białoruś), zerwali tory kolejowe z Brześcia do Baranowiczów oraz spowodowali katastrofę kolejową na odcinku z Brześcia do Homla.
7 października 1942 Oddziały dywersyjne Armii Krajowej przeprowadziły Akcję „Wieniec”, której celem były drogi zaopatrzenia niemieckiej armii walczącej na froncie wschodnim. W wyniku akcji udało się zniszczyć tory na sześciu liniach wokół warszawskiego węzła kolejowego.
11 października 1942 W Radomiu Niemcy zamordowali 15 żołnierzy Armii Krajowej, którzy 19 września 1942 roku w Różkach koło Radomia podczas wymiany ognia z niemieckimi żandarmami zabili jednego z nich i ranili dwóch innych.
12 grudnia 1942 Dowódca Armii Krajowej Stefan Rowecki ps. „Grot” rozkazem nr 73 wprowadził zatwierdzony przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała broni Władysława Sikorskiego tekst przysięgi Armii Krajowej.
31 maja 1943 W Jędrzejowie grupa bojowa żołnierzy Armii Krajowej działająca w składzie: Hieronim Piasecki ps. „Zola”, Zdzisław Kajderowicz ps. „Ryszard” i Witold Staszkiewicz ps. „Wituś” przeprowadziła udany zamach na życie plutonowego SS i kata ziemi jędrzejowskiej Helmuta Kappa.
1 czerwca 1943 Oddział Armii Krajowej pod dowództwem podporucznika Hieronima Miąca ps. „Korsarz” wspólnie z oddziałem partyzanckim Gwardii Ludowej dowodzonym przez „Miszkę Tatara” stoczył bój w obronie mieszkańców Józefowa na Roztoczu.
11 sierpnia 1943 Członkowie Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej przechwycili niemiecki transport pieniędzy przewożony z Banku Emisyjnego. Udało się zdobyć na działania Armii Krajowej 105 milionów złotych.
12 sierpnia 1943 Oddział „Osa"-"Kosa” Kedywu KG AK zaatakował przy Placu Zamkowym transport pieniędzy wywożonych z Banku Emisyjnego, zdobyto około 106 milionów złotych.
8 października 1943 W Warszawie w kawiarni „Za kotarą” w akcji oddziału Armii Krajowej 993/W zginęli konfidenci gestapo Józef Staszauer i Jerzy Konarzewski oraz kilku volksdeutschów i Niemców powiązanych z konfidentami. Dokładna liczba ofiar jest nieznana.
31 maja 1944 Żołnierze Batalionów Chłopskich wraz z oddziałami AK zatopili na Wiśle (w okolicach Machowa woj. lubelskie) statek "Tannenberk" transportujący niemieckich żołnierzy.
8 września 1944 Odbyła się bitwa 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej z Niemcami w okolicach rezerwatu Czerwone Bagno na Podlasiu. Partyzanci kompletnie rozbili siły niemieckie.
2 września 1945 Zostało założone w stolicy konspiracyjne Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, na jego czele stanął pułkownik Jan Rzepecki.
16 kwietnia 1946 W Sulisławicach w województwie świętokrzyskim został wykonany wyrok śmierci przez patrol Straży Rady WiN Tarnobrzeg na tamtejszym współpracowniku NKWD Mieczysławie Mazurze.
13 września 1946 W Rzeszowie agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Kazimierza Dziekońskiego ps. „Pistolet” podporucznika, byłego żołnierza Armii Krajowej, szefa straży Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
4 stycznia 1947 Początek procesu członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
5 stycznia 1947 <div>Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pułkownik Wincenty Kwieciński został aresztowany przez UB.<br></div>
12 stycznia 1947 W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.
3 lutego 1947 Ogłoszono wyroki dla przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Marian Gołębiowski skazany został na karę śmierci, a pozostali na kary więzienia wahające się od 2 do 12 lat.
11 sierpnia 1947 Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.
10 września 1947 Koniec procesu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Osiem osób skazano na śmierć, wśród nich komendanta WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego.
10 lutego 1949 W jeleniogórskim areszcie UB zamordowany został Kazimierz Pawłowski „Nerw” członek Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, zastępca dowódcy II plutonu 14 placówki AK w Niedrzwicy Dużej, dowódca drużyny w patrolu „Kordiana” oddziału Kedywu AK, żołnierz oddziału samoobrony majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
5 października 1950 Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zapadło siedem wyroków śmierci.
8 lutego 1951 W warszawskim więzieniu na Mokotowie zostali zamordowani: ppor. Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”, kpt. Henryk Borowski ps. „Trzmiel”, ppłk. Antoni Olechnowicz ps. „Pohorecki”.
6 października 1951 Zginął w Zbereżu w walce z komunistami ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” ostatni dowódca oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.
7 września 1952 W warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na Janie Kmiołku działaczu podziemia antykomunistycznego, byłym żołnierzu Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej Obwodu Pułtusk, członku zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
17 sierpnia 1953 116 osób związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość zostało aresztowanych przez władze komunistyczne.
22 stycznia 2009 W wieku 91 lat zmarł w Warszawie Stanisław Karolkiewicz ps. „Szczęsny” żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych i AK, generał brygady Wojska Polskiego, działacz antykomunistyczny, więzień obozu NKWD, członek zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, współzałożyciel i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
28 stycznia 2015 Odnaleziono czaszkę żołnierza WiN Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ostatniego „wyklętego”, partyzanta podziemia niepodległościowego.
POKAŻ CAŁY DZIENNIK

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI