Pomnik upamiętniający bitwę oddziału „Zapory” z Wehrmachtem - Bełżyce

Autor zdjęć: Sebastian Beny
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Bełżyce

OPIS:

W tym lesie,
w dniu 24 maja 1944 r.
oddział part. AK
cc por. „Zapory” - Hieronima Dekutowskiego
rozbił Kolumnę 16 samochodów Wehrmachtu

W czasie zaciętej bitwy polegli dzielni Koledzy:

MARIAN FIGLUS - „Mewka”
STANISŁAW PIETRAS - „Gwizd”
JAN SMUTEK - „Swen”, „Wodnik”
EDWARD SZEBESTA - „Czarny”

DZIENNIK HISTORII

24 września 1918

Dziennik Historii Polski
Urodził się Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN. Skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie.

7 lutego 1945

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Chodel w województwie lubelskim oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego zorganizowały obławę na oddział partyzancki Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Dowódca został ranny w nogę, mimo to zdołał razem ze swoimi żołnierzami przedrzeć się przez obławę.

28 kwietnia 1945

Dziennik Historii Polski
Żołnierze Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” we współpracy z oddziałami Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” i Tadeusza Borkowskiego ps. „Mata” zajęli Janów Lubelski. Partyzanci zdobyli posterunek MO, wykonali wyrok na konfidencie UB, zaatakowali kwaterę instruktorów NKWD oraz rozbili miejscowe więzienie, uwalniając 15 więźniów bezpieki.

15 listopada 1948

Dziennik Historii Polski
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok śmierci na mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, jednego z najsłynniejszych dowódców partyzanckich Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przeszedł brutalne śledztwo i został stracony 7 marca 1949 roku.

7 marca 1949

Dziennik Historii Polski
Został wykonany wyrok śmierci na Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora”.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone