Pomnik upamiętniający bitwę oddziału „Zapory” - Bełżyce

Autor zdjęć: Sebastian Beny
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Bełżyce

OPIS:

W tym miejscu dnia 24 września 1946 roku,
oddziały partyzanckie AK-WiN, mjr Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapora”, dowodzone przez
kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś” i por. Tadeusza
Skraińskiego ps. „Jadzinek”, stoczyły zwycięską
bitwę z oddziałami mazowieckiej jednostki KBW.

DZIENNIK HISTORII

24 września 1918

Dziennik Historii Polski
Urodził się Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN. Skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie.

7 lutego 1945

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Chodel w województwie lubelskim oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego zorganizowały obławę na oddział partyzancki Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Dowódca został ranny w nogę, mimo to zdołał razem ze swoimi żołnierzami przedrzeć się przez obławę.

28 kwietnia 1945

Dziennik Historii Polski
Żołnierze Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” we współpracy z oddziałami Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” i Tadeusza Borkowskiego ps. „Mata” zajęli Janów Lubelski. Partyzanci zdobyli posterunek MO, wykonali wyrok na konfidencie UB, zaatakowali kwaterę instruktorów NKWD oraz rozbili miejscowe więzienie, uwalniając 15 więźniów bezpieki.

15 listopada 1948

Dziennik Historii Polski
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok śmierci na mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, jednego z najsłynniejszych dowódców partyzanckich Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przeszedł brutalne śledztwo i został stracony 7 marca 1949 roku.

7 marca 1949

Dziennik Historii Polski
Został wykonany wyrok śmierci na jednym z bohaterów walk z radzieckim okupantem, dowódcy partyzantów Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora”.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Września
1660 (362 lata temu)
Polska husaria rozgromiła wojska rosyjskie w bitwie pod Kutyszczami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przeciwnik posiadał 25-krotną przewagę w liczbie żołnierzy.
1867 (155 lat temu)
Urodził się generał Józef Leśniewski, dowódca 3. Dywizji Strzelców I Korpusu Polskiego w Rosji, w latach 1919-1920 minister spraw wojskowych i członek Rady Obrony Państwa.
1908 (114 lat temu)
W Bezdanach pod Wilnem Organizacja Bojowa PPS dowodzona przez Józefa Piłsudskiego przeprowadziła akcję na rosyjski wagon pocztowy, w wyniku której zdobyto ponad 200 tysięcy rubli.<br /> Z uwagi na uczestników (Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski) wydarzenie to nazywane jest „akcją czterech premierów”.
1920 (102 lata temu)
W czasie wojny polsko-bolszewickiej dobiegła trwająca 6 dni bitwa nad Niemnem. Była ona drugim po „Cudzie nad Wisłą” sukcesem militarnym w czasie tego konfliktu.
1944 (78 lat temu)
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych
1944 (78 lat temu)
Rozstrzelana przez Niemców została Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.
1948 (74 lata temu)
Koło Sierpca Grupa Operacyjna UB, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz MO zorganizowały obławę na porucznika Franciszka Majewskiego ps. „Słony” dowódcę oddziału Kedywu Armii Krajowej Okręgu Płockiego, dowódcę oddziałów bojowych 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Wobec braku szans na ucieczkę popełnił samobójstwo. Miał 29 lat.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone