Tablica upamiętniająca Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” - Łódź

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Łódzkie
Miejscowość:Łódź
Lokalizacja:plac Generała Henryka Dąbrowskiego 5

OPIS:

W TYM GMACHU
W DNIACH 9-17 GRUDNIA 1946 R.
PRZED WOJSKOWYM SĄDEM REJONOWYM
TOCZYŁ SIĘ PROCES
KPT. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO „WARSZYCA”
ORGANIZATORA I PIERWSZEGO DOWÓDCY
KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO
- NAJWIĘKSZEJ ORGANIZACJI
ZBROJNEGO PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO
NA TERENIE CENTRALNEJ POLSKI
ORAZ JEGO PODKOMENDNYCH

19 LUTEGO 1947 R. W WYNIKU KOMUNISTYCZNEJ ZBRODNI SĄDOWEJ
WYKONANO WYROK ŚMIERCI NA KPT. SOJCZYŃSKIM
I PIĘCIU JEGO ŻOŁNIERZACH
MIEJSCE POCHÓWKU BOHATERÓW DO DZIŚ POZOSTAJE NIEZNANE
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

DZIENNIK HISTORII

30 marca 1910

Dziennik Historii Polski
W Rzejowicach w powiecie radomszczańskim urodził się Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” kapitan Wojska Polskiego i Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

7 sierpnia 1943

Dziennik Historii Polski
W nocy z 7 na 8 sierpnia stuosobowy oddział Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” zaatakował więzienie Gestapo w Radomsku. Bez strat własnych AK-owcom udało się uwolnić 40 Polaków i 11 Żydów.

9 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi rozpoczął się trwający osiem dni proces kapitana Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” i jego ośmiu podkomendnych.

17 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Po trwającym kilka miesięcy brutalnym śledztwie komunistyczny sąd orzekł karę śmierci wobec kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc" i siedmiu jego podkomendnych.

19 lutego 1947

Dziennik Historii Polski
Śmierć z rąk komunistów poniósł Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”, żołnierz Wojska Polskiego, kapitan piechoty Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Grudnia
1830 (192 lata temu)
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.
1886 (136 lat temu)
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.
1907 (115 lat temu)
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
1916 (106 lat temu)
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.
1918 (104 lata temu)
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.
1920 (102 lata temu)
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.
1925 (97 lat temu)
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.
1940 (82 lata temu)
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.
1944 (78 lat temu)
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.
1948 (74 lata temu)
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.
1949 (73 lata temu)
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone