Tablica upamiętniająca Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” - Łódź

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Łódzkie
Miejscowość:Łódź
Lokalizacja:plac Generała Henryka Dąbrowskiego 5

OPIS:

W TYM GMACHU
W DNIACH 9-17 GRUDNIA 1946 R.
PRZED WOJSKOWYM SĄDEM REJONOWYM
TOCZYŁ SIĘ PROCES
KPT. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO „WARSZYCA”
ORGANIZATORA I PIERWSZEGO DOWÓDCY
KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO
- NAJWIĘKSZEJ ORGANIZACJI
ZBROJNEGO PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO
NA TERENIE CENTRALNEJ POLSKI
ORAZ JEGO PODKOMENDNYCH

19 LUTEGO 1947 R. W WYNIKU KOMUNISTYCZNEJ ZBRODNI SĄDOWEJ
WYKONANO WYROK ŚMIERCI NA KPT. SOJCZYŃSKIM
I PIĘCIU JEGO ŻOŁNIERZACH
MIEJSCE POCHÓWKU BOHATERÓW DO DZIŚ POZOSTAJE NIEZNANE
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

DZIENNIK HISTORII

30 marca 1910

Dziennik Historii Polski
W Rzejowicach w powiecie radomszczańskim urodził się Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”.

9 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi rozpoczął się trwający osiem dni proces kapitana Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” i jego ośmiu podkomendnych.

17 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Po trwającym kilka miesięcy brutalnym śledztwie komunistyczny sąd orzekł karę śmierci wobec kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc" i siedmiu jego podkomendnych.

19 lutego 1947

Dziennik Historii Polski
Śmierć z rąk komunistów poniósł Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone