Tablica upamiętniająca ppor. Zdzisława Badochę ps. „Żelazny” - Tleń

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Kujawsko-pomorskie
Miejscowość:Tleń
Lokalizacja:ul. Bydgoska 6

OPIS:

Pamięci
ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”
1925-1946

Jednego z najwybitniejszych dowódców
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
walczył o wolną i niepodległą Polskę na terenach
Wileńszczyzny, Podlasa, Pomorza
oraz w Borach Tucholskich.
Poległ 28 VI 1946 w majątku Czernin koło Sztumu
w starciu z grupą operacyjną UB i MO

DZIENNIK HISTORII

22 marca 1925

Dziennik Historii Polski
W Dąbrowie Górniczej urodził się Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” – żołnierz Armii Krajowej, w latach powojennych dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Działał wraz ze swoim szwadronem głównie na obszarze Borów Tucholskich.

19 maja 1946

Dziennik Historii Polski
Poruszając się samochodami po terenie ówczesnych powiatów starogardzkiego i kościerzyńskiego, oddział Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” rozbroił siedem posterunków milicji i placówkę UB. Podczas akcji zdobyto ponad dwadzieścia sztuk broni oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. O akcji nadawało radio BBC, a mjr Szendzialarz odznaczył za nią „Żelaznego” sygnetem V Wileńskiej Brygady.

28 czerwca 1946

Dziennik Historii Polski
Zginął w walce z UB ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny”, dowódca II Szwadronu V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone