Ściana upamiętniająca Polskie Państwo Podziemne - Wrocław

Autor zdjęć: Nina Ortlieb
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:ul. Odrzańska 38

OPIS:

W hołdzie dowódcom Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

gen.broni Michałowi Tokarzewskiemu - Karaszewiczowi
gen.broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu
gen.dyw. Stefanowi Grot-Roweckiemu
gen.dyw. Tadeuszowi Bów-Komorowskiemu
gen.byg. Leopoldowi Okulickiemu

Wszystkim żołnierzom Armii Krajowej

W obliczu Boga wszechmogącego i najświętszej Maryi Panny, królowej korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary z mego życia

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Generał Stanisław Burhardt-Bukacki
Generał Stanisław Burhardt-Bukacki dzielny i mężny oficer dowódca walczący zawsze w czołowych liniach, swoim osobistym bezprzykładnym męstwem, brawurową odwagą połączoną z wybitną inicjatywą dawał zawsze przykład nieustępliwości i męstwa swoim podwładnym. Wspaniały legionista, dla którego dobro Ojczyzny było wartością nadrzędną.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII

19 listopada 1885

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Sosnkowski, założyciel Związku Walki Czynnej, w czasie kampanii z 1939r. był dowódcą Frontu Południowego, w latach 1939-40 pełnił funkcję Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Po śmierci gen. Sikorskiego, do 30 września 1944r. sprawował funkcję Naczelnego Wodza.

1 czerwca 1895

Dziennik Historii Polski
Urodził się Komendant Główny AK w latach 1943-44 generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”. Podjął on decyzję o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie powstania przeciwko Niemcom. Pełnił również funkcję Naczelnego Wodza z mianowania przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza w dniu 30.X.1944r.

25 grudnia 1895

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał Stefan Rowecki ps. „Grot”, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.Był dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej we wrześniu 1939 roku. Pełnił funkcję komendanta Głównego ZWZ-AK. Został aresztowany w 1943 roku i trafił do KL Sachsenhausen, zamordowany z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera.

12 listopada 1898

Dziennik Historii Polski
W Bratucicach na świat przyszedł ostatni Komendant Główny Armii Krajowej Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”. Został skazany w Moskwie w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

27 czerwca 1908

Dziennik Historii Polski
We Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, którego założycielem był Kazimierz Sosnkowski. ZWC był tajną organizacją wojskową o charakterze ponadpartyjnym, której celem było przygotowanie działań rewolucyjnych na terenie zaboru rosyjskiego.

8 listopada 1918

Dziennik Historii Polski
Z twierdzy w Magdeburgu zwolnieni zostali Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski.

9 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Generał Kazimierz Sosnkowski został ministrem spraw wojskowych.

10 sierpnia 1939

Dziennik Historii Polski
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.

10 września 1939

Dziennik Historii Polski
Utworzony został przez marszałka Śmigłego-Rydza Front Południowy, na jego czele stanął generał Kazimierz Sosnkowski.

27 września 1939

Dziennik Historii Polski
W Warszawie powstała konspiracyjna Służba Zwycięstwu Polski (SZP), na czele której stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. SZP stanowiła zalążek przyszłego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

13 listopada 1939

Został powołany w Paryżu Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, jego szefem został gen. Kazimierz Sosnkowski, obejmując tym samym stanowisko Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).

4 grudnia 1939

Podpisana została przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego „Instrukcja nr 1”, dotycząca organizacji w kraju Związku Walki Zbrojnej.

7 lutego 1940

Dziennik Historii Polski
Komendant Obszaru nr 1 ZWZ, płk dypl. Stefan Rowecki, wydał instrukcję w sprawie przekształcenia SZP w ZWZ oraz rozkaz organizacyjny NR 1 określający zadania organizacyjne i w zakresie działalności sabotażowo-dywersyjnej.

20 kwietnia 1940

Dziennik Historii Polski
Powołana została przez generała Stefana Roweckiego specjalna jednostka sabotażowo-dywersyjna - Związek Odwetu.

30 czerwca 1940

Generał Stefan Rowecki został mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego komendantem Związku Walki Zbrojnej.

21 kwietnia 1941

Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.

25 października 1941

Dziennik Historii Polski
Komendant główny ZWZ Stefan Rowecki zatwierdził wyrok śmierci na Emila Macielińskiego, majora kawalerii Wojska Polskiego, komendanta Obszaru numer 3 Związku Walki Zbrojnej we Lwowie. Zarzucono i udowodniono mu współpracę z władzami sowieckimi w okresie od stycznia 1940 roku do czerwca 1941 roku.

16 marca 1942

Dziennik Historii Polski
Komendant główny Armii Krajowej Stefa Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz nr 129 w sprawie udziału Szarych Szeregów w pracach organizacji wojskowej.

4 listopada 1942

Generał Stefan Rowecki ps. „Grot” zarządził pierwszy etap scalania Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. Tego samego dnia przysięgę złożył Komendant Główny Narodowej Organizacji Wojskowej podpułkownik Józef Wacław Rokicki.

22 stycznia 1943

Dziennik Historii Polski
Generał Stefan Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji - Kedyw. Pierwszym komendantem Kedywu KG AK został pułkownik August Emil Fieldorf ps. „Nil”.

18 lutego 1943

Dziennik Historii Polski
Dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” rozkazał oznaczanie akcji sabotażowych i dywersyjnych Armii Krajowej znakiem Kotwicy Polski Walczącej, który w 1942 wygrał konkurs KG AK.

30 czerwca 1943

Komendant Główny Armii Krajowej generał Stefan Rowecki ps. „Grot” został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Berlina, później trafił do KL Sachsenhausen.

8 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
Generał Kazimierz Sosnkowski został mianowany Naczelnym Wodzem przez Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza.

21 maja 1944

Dziennik Historii Polski
W nocy z 21 na 22 maja 1944 r. nad polami pod Wierzbnem koło Proszowic pojawiły się, oczekiwane przez oddział dywersyjny AK Inspektoratu „Maria” dwa brytyjskie samoloty. Maszyny wykonały zrzut spadochroniarzy i zasobników bez najmniejszych problemów. Na pokładzie jednej z maszyn leciało sześciu oficerów Wojska Polskiego, a wśród nich płk Leopold Okulicki emisariusz Wodza Naczelnego gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

20 czerwca 1944

Dziennik Historii Polski
Wykonany został wyrok śmierci przez powieszenie na agencie Gestapo odpowiedzialnym za aresztowanie Komendanta Głównego AK generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” - Eugeniuszu Świerczewskim.

2 sierpnia 1944

Z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera po wybuchu powstania w Warszawie zamordowany został generał Stefan Rowecki ps. „Grot”, IPN ustalił, że egzekucja odbyła się pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku.

6 września 1944

Dziennik Historii Polski
Generał Leopold Okulicki został p.o. obowiązki szefa sztabu KG AK.

30 września 1944

Dziennik Historii Polski
Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zwolnił ze stanowiska Naczelnego Wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego i powołał na to stanowisko generała Tadeusza Bora-Komorowskiego.

3 października 1944

Dziennik Historii Polski
Generał Leopold Okulicki objął stanowisko Komendanta Głównego Armii Krajowej.

4 października 1944

Dziennik Historii Polski
Generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, przed pójściem do niemieckiej niewoli, poinformował drogą radiową Okręgi AK o mianowaniu generała Leopolda Okulickiego swoim następcą na stanowisku Komendanta Głównego AK.

21 grudnia 1944

Dziennik Historii Polski
Gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został mianowany komendantem głównym Armii Krajowej. Zajął stanowisko po gen. Tadeuszu Komorowskim ps. „Bór”, który po upadku powstania warszawskiego dostał się do niemieckiej niewoli.

19 stycznia 1945

Dziennik Historii Polski
Z rozkazu generała Leopolda Okulickiego została rozwiązana Armia Krajowa. Generał napisał do żołnierzy: ,,Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą".

24 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Generał Leopold Okulicki ostatni Komendant Główny AK zmarł w sowieckim więzieniu. Został skazany w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Oficjalną przyczyną śmierci był paraliż i atak serca, lecz niektórzy historycy sądzą, że mogła to być egzekucja wykonana przez NKWD.

2 lipca 1947

Dziennik Historii Polski
Funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie objął generał Tadeusz „Bór” Komorowski.

10 września 1947

Dziennik Historii Polski
Koniec procesu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Osiem osób skazano na śmierć, wśród nich komendanta WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego.

24 sierpnia 1966

Dziennik Historii Polski
Zmarł Komendant Główny Armii Krajowej w latach 1943-44 generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”. Na jego rozkaz rozpoczęto 1 sierpnia 1944 roku Powstanie Warszawskie, mianowany Naczelnym Wodzem 30 września 1944 roku, w latach 1947-49 pełnił funkcję emigracyjnego premiera rządu RP.

11 października 1969

W Arudel w Kanadzie zmarł generał Kazimierz Sosnkowski, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, minister spraw wojskowych, Komendant Główny ZWZ (1939-40) i Naczelny Wódz w latach 1943-44.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone