Ściana upamiętniająca Polskie Państwo Podziemne - Wrocław

Autor zdjęć: Nina Ortlieb
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:ul. Odrzańska 38

OPIS:

W hołdzie dowódcom Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

gen.broni Michałowi Tokarzewskiemu - Karaszewiczowi
gen.broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu
gen.dyw. Stefanowi Grot-Roweckiemu
gen.dyw. Tadeuszowi Bów-Komorowskiemu
gen.byg. Leopoldowi Okulickiemu

Wszystkim żołnierzom Armii Krajowej

W obliczu Boga wszechmogącego i najświętszej Maryi Panny, królowej korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary z mego życia

DZIENNIK HISTORII

19 listopada 1885

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Sosnkowski.

1 czerwca 1895

Dziennik Historii Polski
Urodził się Komendant Główny AK w latach 1943-44 generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”.

25 grudnia 1895

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał Stefan Rowecki ps. „Grot”

12 listopada 1898

Dziennik Historii Polski
W Bratucicach na świat przyszedł ostatni Komendant Główny Armii Krajowej Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”.

10 sierpnia 1939

Dziennik Historii Polski
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.

10 września 1939

Dziennik Historii Polski
Utworzony został przez marszałka Śmigłego-Rydza Front Południowy, na jego czele stanął generał Kazimierz Sosnkowski.

13 listopada 1939

Został powołany w Paryżu Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, jego szefem został gen. Kazimierz Sosnkowski, obejmując tym samym stanowisko Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).

4 grudnia 1939

Podpisana została przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego „Instrukcja nr 1”, dotycząca organizacji w kraju Związku Walki Zbrojnej.

7 lutego 1940

Dziennik Historii Polski
Komendant Obszaru nr 1 ZWZ, płk dypl. Stefan Rowecki, wydał instrukcję w sprawie przekształcenia SZP w ZWZ oraz rozkaz organizacyjny NR 1 określający zadania organizacyjne i w zakresie działalności sabotażowo-dywersyjnej.

20 kwietnia 1940

Dziennik Historii Polski
Powołana została przez generała Stefana Roweckiego specjalna jednostka sabotażowo-dywersyjna - Związek Odwetu.

21 kwietnia 1941

Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.

25 października 1941

Dziennik Historii Polski
Komendant główny ZWZ Stefan Rowecki zatwierdził wyrok śmierci na Emila Macielińskiego, majora kawalerii Wojska Polskiego, komendanta Obszaru numer 3 Związku Walki Zbrojnej we Lwowie. Zarzucono i udowodniono mu współpracę z władzami sowieckimi w okresie od stycznia 1940 roku do czerwca 1941 roku.

16 marca 1942

Dziennik Historii Polski
Komendant główny Armii Krajowej Stefa Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz nr 129 w sprawie udziału Szarych Szeregów w pracach organizacji wojskowej.

4 listopada 1942

Dziennik Historii Polski
Generał Stefan Rowecki ps. „Grot” zarządził pierwszy etap scalania Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. Tego samego dnia przysięgę złożył Komendant Główny Narodowej Organizacji Wojskowej podpułkownik Józef Wacław Rokicki.

22 stycznia 1943

Dziennik Historii Polski
Generał Stefan Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji - Kedyw. Pierwszym komendantem Kedywu KG AK został pułkownik August Emil Fieldorf ps. „Nil”.

18 lutego 1943

Dziennik Historii Polski
Dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” rozkazał oznaczanie akcji sabotażowych i dywersyjnych Armii Krajowej znakiem Kotwicy Polski Walczącej, który w 1942 wygrał konkurs KG AK.

30 czerwca 1943

Dziennik Historii Polski
Stefan Rowecki został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Berlina, później trafił do KL Sachsenhausen.

8 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
Generał Kazimierz Sosnkowski został mianowany Naczelnym Wodzem przez Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza.

21 maja 1944

Dziennik Historii Polski
W nocy z 21 na 22 maja 1944 r. nad polami pod Wierzbnem koło Proszowic pojawiły się, oczekiwane przez oddział dywersyjny AK Inspektoratu „Maria” dwa brytyjskie samoloty. Maszyny wykonały zrzut spadochroniarzy i zasobników bez najmniejszych problemów. Na pokładzie jednej z maszyn leciało sześciu oficerów Wojska Polskiego, a wśród nich płk Leopold Okulicki emisariusz Wodza Naczelnego gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

2 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera po wybuchu powstania w Warszawie zamordowany został generał Stefan Rowecki ps. „Grot”, IPN ustalił, że egzekucja odbyła się pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku.

6 września 1944

Dziennik Historii Polski
Generał Leopold Okulicki został p.o. obowiązki szefa sztabu KG AK.

30 września 1944

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Komorowski ps. „Bór” został powołany na stanowisko Naczelnego Wodza.

4 października 1944

Dziennik Historii Polski
Generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, przed pójściem do niemieckiej niewoli, poinformował drogą radiową Okręgi AK o mianowaniu generała Leopolda Okulickiego swoim następcą na stanowisku Komendanta Głównego AK.

21 grudnia 1944

Dziennik Historii Polski
Gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został mianowany komendantem głównym Armii Krajowej.

19 stycznia 1945

Dziennik Historii Polski
Z rozkazu generała Leopolda Okulickiego została rozwiązana Armia Krajowa.

24 grudnia 1946

Dziennik Historii Polski
Generał Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” ostatni Komendant Główny AK zmarł w sowieckim więzieniu.

2 lipca 1947

Dziennik Historii Polski
Funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie objął generał Tadeusz „Bór” Komorowski.

24 sierpnia 1966

Dziennik Historii Polski
Zmarł Komendant Główny Armii Krajowej w latach 1943-44 generał Tadeusz Komorowski ps. „Bór”.

11 października 1969

Dziennik Historii Polski
W Arudel w Kanadzie zmarł generał Kazimierz Sosnkowski.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

18 Maja
1792 (230 lat temu)
Początek wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja, rosyjskie wojska wkroczyły na teren Rzeczypospolitej.
1809 (213 lat temu)
W czasie wojny polsko-austriackiej wojska polskie zdobyły Sandomierz.
1863 (159 lat temu)
W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.
1890 (132 lata temu)
W Siedliszczach urodził się Czesław Niekraszewicz kapitan Wojska Polskiego. W czasie wojny z bolszewikami wykazywał wielką odwagę i zaangażowanie. Następnie pełnił funkcję adiutanta szefa lotnictwa 2 Armii i I Dywizjonu Lotniczego, a po zakończeniu działań wojennych adiutanta 1 Pułku Lotniczego.
1920 (102 lata temu)
Urodził się arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. 16 października 1978 roku wybrany został na papieża przyjmując imię Jan Paweł II. Został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku.
1935 (87 lat temu)
Odbyła się ceremonia pogrzebowa na Wawelu marszałka Józefa Piłsudskiego.
1943 (79 lat temu)
Żandarmeria niemiecka przy pomocy jednostek ukraińskich dokonały pacyfikacji wsi Szarajówka na Zamojszczyźnie. Spalono żywcem 59 osób, w tym 30 dzieci. Był to jeden z najokrutniejszych aktów w historii wojennej Polski.
1944 (78 lat temu)
Podczas powrotu z misji nad terytorium Francji, Supermarine Spitfire pilotowany przez Mieczysława Adamka porucznika pilota z 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego” został omyłkowo zestrzelony przez brytyjską obronę przeciwlotniczą. Ciało polskiego asa myśliwskiego wyłowiono i pochowano na cmentarzu w Northwood.
1944 (78 lat temu)
Sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii przeprowadziły zmasowane ataki na wsie Dobużek, Dutrów, Lipowiec, Rudka i Tuczapy w powiecie hrubieszowskim. Spalono wiele zabudowań. Źródła mówią o 100 zamordowanych Polakach.
1944 (78 lat temu)
Ruiny klasztoru na Monte Cassino zostały zdobyte przez 2 Korpus Polski, co umożliwiło aliantom przełamanie linii Gustawa i wkroczenie do Rzymu. Podczas walk o wzgórze zginęło 923 polskich żołnierzy, 345 uznano za zaginionych, a 2931 odniosło rany.
1947 (75 lat temu)
Patrol 5 żołnierzy Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” pod dowództwem Walentego Waśkowicza ps. „Strzały” wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB i KBW pod Zawieprzycami. Podczas walki z komunistami polegli: Jan Belcarz ps. „Dżym”, Czesław Jabłoński ps. „Bąk” i Marian Puchacz ps. „Kubuś”.
2011 (11 lat temu)
W wieku 100 lat zmarła Włada Majewska, wybitna polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka i działaczka emigracyjna, w czasie drugiej wojny światowej żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone