Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego - Wrocław

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:promenada Staromiejska

OPIS:

Bo choćby przyszło mi postradać me życie – tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę. Rotmistrz Witold Pilecki 1901 – 1948.

DZIENNIK HISTORII

13 maja 1901

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Ołońcu oficer ZWZ-AK, bohater podziemia niepodległościowego Witold Pilecki, walczył zarówno z okupantem niemieckim jak i radzieckim, pragnąc przywrócić Polsce wolność. Zginął z rąk komunistów.

7 kwietnia 1931

Dziennik Historii Polski
Odbył się ślub Marii Ostrowskiej i rotmistrza Witolda Pileckiego w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

26 sierpnia 1939

Dziennik Historii Polski
Zmobilizowany został podporucznik Witold Pilecki. Objął on dowództwo plutonu kawalerii 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy. Pod jego dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty.

19 września 1940

Dziennik Historii Polski
W czasie wielkiej obławy w Warszawie Niemcy aresztowali ponad 2 tysiące mężczyzn. Wśród nich znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie dał się zatrzymać, aby dotrzeć do KL Auschwitz w celu zebrania informacji na temat obozu.

18 marca 1941

Dziennik Historii Polski
Do londyńskiej siedziby Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie dotarł pierwszy raport z „planety Auschwitz” napisany przez rotmistrza Witolda Pileckiego.

26 kwietnia 1943

Dziennik Historii Polski
W nocy z 26 na 27 kwietnia z KL Auschwitz uciekł Witold Pilecki. Przedostał się do obozu dobrowolnie w celu zebrania informacji na temat funkcjonowania tej „fabryki śmierci”.

8 maja 1947

Dziennik Historii Polski
Aresztowany został przez Urząd Bezpieczeństwa rotmistrz Witold Pilecki bohater walk z okupantem niemieckim i radzieckim.

3 marca 1948

Dziennik Historii Polski
Początek procesu przed Sądem Rejonowym w Warszawie rotmistrza Witolda Pileckiego oficera ZWZ-AK bohatera walki o niepodległą Polskę.

15 marca 1948

Dziennik Historii Polski
Rotmistrz Witold Pilecki został skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie na karę śmierci. Wyrok na bohaterze walk z okupantami wykonano 25 maja 1948 roku.

25 maja 1948

Dziennik Historii Polski
Na oficerze ZWZ-AK, bohaterze walki o niepodległą Polskę Witoldzie Pileckim został wykonany wyrok śmierci w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

30 Czerwca
1651 (371 lat temu)
Armia polska pod dowództwem króla Jana Kazimierza oraz oddziały jazdy dowodzone przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego przeprowadziły główny atak w bitwie pod Beresteczkiem. Wojska kozacko-tatarskie zostały rozbite, a ich dowódca chan Islam III Girej uciekł ze swoją świtą z pola bitwy. Straty po stronie polskiej wyniosły około 350 ludzi, zaś wrogów poległo kilka tysięcy.
1923 (99 lat temu)
Urodziła się pisarka, poetka i pedagog Teresa Sułowska-Bojarska ps. „Dzidzia”. Działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, łączniczka Armii Krajowej. Była szyfrantką w I Oddziale Komendy Głównej. Na okres Powstania Warszawskiego otrzymała przydział do Wojskowej Służby Ochrony Powstania w składzie Pułku „Baszta” na Mokotowie.
1929 (93 lata temu)
W Parku Strzeleckim w Tarnowie złożono prochy generała Józefa Bema.
1940 (82 lata temu)
Generał Stefan Rowecki został mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego komendantem Związku Walki Zbrojnej.
1942 (80 lat temu)
Władze sowieckie zaproponowały Brytyjczykom przeniesienie Armii Polskiej generała Andersa na teren Środkowego Wschodu. O tej inicjatywie nie powiadomiono władz polskich w Londynie.
1943 (79 lat temu)
Komendant Główny Armii Krajowej generał Stefan Rowecki ps. „Grot” został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Berlina, później trafił do KL Sachsenhausen.
1946 (76 lat temu)
Pod Zieluniem, kompania ppor. Stanisława Balli ps. „Sokół Leśny” z Batalionu Ruchu Oporu AK „Znicz” w liczbie ponad 100 partyzantów odparła liczącą 250 funkcjonariuszy i żołnierzy komunistyczną obławę. W walce zginęło trzech partyzantów oraz kilkunastu członków obławy.
1948 (74 lata temu)
Funkcjonariusze MBP aresztowali w Osielcu niedaleko Makowa Podhalańskiego, legendarnego dowódcę V Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone