Pomnik ofiar zbrodni Katyńskiej - Wrocław

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 5

OPIS:

Po wkroczeniu wojsk sowieckich 17 września 1939 r. na wschodnie tereny Polski bez wypowiedzenia wojny w niewoli znalazły się tysiące Polaków.

W obozach jenieckich: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK więziono zawodową kadrę mundurową wszystkich formacji i stopni (w tym 1 admirała i 12 generałów), jak i również oficerów rezerwy, a wśród nich:

  • 8 posłów do Sejmu i Senatorów RP
  • 45 duchownych różnych wyzwań
  • 450 prawników
  • 650 inżynierów
  • 770 profesorów i nauczycieli
  • 920 lekarzy, farmaceutów, weterynarzy
  • światowej sławy przestawicieli nauki, artystów, ludzi pióra, polityków, bankowców, przemysłowców, ziemian, dyplomatów, przedstawicieli administracyji państwowej, instruktorów harcerskich, znanych sportowców i innych.

Od marca do maja 1940 r. jeńcy z tych obozów zostali bez sądu rozstrzelani przez NKWD. Miejscami zbrodni są: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW.

Pomnik usytuowany jest na powierzchni 380 m2. Założeniem przestrzennym jest krzyż utworzony z szarej kostki granitowej. Liczba kostek odpowiada liczbie zamordowanych (ponad 22 tysiące). Cztery postumenty tworzą symboliczny grobowiec. Na północnym postumencie wykryte są nazwy miejsc zbrodni: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW, na południowym - nazwy obozów: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK.

W centrum grobowca, na symbolicznej mogile rzeżba PIETA KATYŃSKA ukazana jako MATKA-OJCZYZNA opłakująca zamordowanych synów. Nad całością od strony wschodniej góruje najwyższy postumeny, mający wyraz z rzeźbą ANIOŁA ŚMIERCI 7 metrów wysokości.

Bolejąca Matka kierująca wzrok ku Aniołowi Śmierci zdaje się pytać o sens tej zbrodni. Anioł, jakby w odpowiedzi, wskazuje mieczem z gwiazdą NKWD na umieszczoną niżej inskrypcję w języku polskim.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone