Pomnik ofiar zbrodni Katyńskiej - Wrocław

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 5

OPIS:

Po wkroczeniu wojsk sowieckich 17 września 1939 r. na wschodnie tereny Polski bez wypowiedzenia wojny w niewoli znalazły się tysiące Polaków.

W obozach jenieckich: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK więziono zawodową kadrę mundurową wszystkich formacji i stopni (w tym 1 admirała i 12 generałów), jak i również oficerów rezerwy, a wśród nich:

  • 8 posłów do Sejmu i Senatorów RP
  • 45 duchownych różnych wyzwań
  • 450 prawników
  • 650 inżynierów
  • 770 profesorów i nauczycieli
  • 920 lekarzy, farmaceutów, weterynarzy
  • światowej sławy przestawicieli nauki, artystów, ludzi pióra, polityków, bankowców, przemysłowców, ziemian, dyplomatów, przedstawicieli administracyji państwowej, instruktorów harcerskich, znanych sportowców i innych.

Od marca do maja 1940 r. jeńcy z tych obozów zostali bez sądu rozstrzelani przez NKWD. Miejscami zbrodni są: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW.

Pomnik usytuowany jest na powierzchni 380 m2. Założeniem przestrzennym jest krzyż utworzony z szarej kostki granitowej. Liczba kostek odpowiada liczbie zamordowanych (ponad 22 tysiące). Cztery postumenty tworzą symboliczny grobowiec. Na północnym postumencie wykryte są nazwy miejsc zbrodni: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW, na południowym - nazwy obozów: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK.

W centrum grobowca, na symbolicznej mogile rzeżba PIETA KATYŃSKA ukazana jako MATKA-OJCZYZNA opłakująca zamordowanych synów. Nad całością od strony wschodniej góruje najwyższy postumeny, mający wyraz z rzeźbą ANIOŁA ŚMIERCI 7 metrów wysokości.

Bolejąca Matka kierująca wzrok ku Aniołowi Śmierci zdaje się pytać o sens tej zbrodni. Anioł, jakby w odpowiedzi, wskazuje mieczem z gwiazdą NKWD na umieszczoną niżej inskrypcję w języku polskim.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lutego
1766 (258 lat temu)
Zmarł król Polski w latach 1704-1709 Stanisław Leszczyński.
1919 (105 lat temu)
W Rząśniku urodził się Jan Kmiołek ps. „Wir”, żołnierz Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego w szeregach WiN i NZW. W latach 1946–1951 dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego działającym w rejonie Nasielska, Pułtuska i Wyszkowa.
1923 (101 lat temu)
W Warszawie urodził się Zdzisław Życieński ps. „Zadora” „Wojciech Skrzetuski”, „Krzysztof”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, pracownik wywiadu i kontrwywiadu NSZ.
1929 (95 lat temu)
Urodziła się Anna Stupnicka-Bando ps. „Anka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
1929 (95 lat temu)
Urodziła się w Warszawie Hanna Stadnik ps. „Hanka”. Działalność w konspiracji rozpoczęła w 1942 roku, przenosiła „Biuletyn Informacyjny”, meldunki i broń. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w kompanii ppor. Witolda Janiszewskiego ps. „Withal”.
1943 (81 lat temu)
Patrol bojowy Armii Krajowej pod pod dowództwem podporucznika Jerzego Wiszniowskiego ps. „Wisz” dokonał napadu na niemiecki pociąg wojskowy stojący na stacji na podwarszawskim Grochowie. Żołnierze skradli ckm, dwie taśmy amunicji, działko przeciwpancerne oraz 20 pocisków do niego.
1944 (80 lat temu)
W Warszawie Niemcy aresztowali podczas rozklejania antyniemieckiego plakatu 16 letnią Teresę Bogusławską ps. „Tereska”, członkinię 6 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Bogusławska zajmowała się też szyciem powstańczych mundurów i opasek.
1945 (79 lat temu)
W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł Stefan Wincenty Frelichowski ksiądz katolicki, podharcmistrz, opiekun chorych, przyjaciel dzieci i młodzieży, organizator prasy kościelnej i działacz misyjny, kapelan Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen i Dachau, błogosławiony męczennik, patron harcerzy polskich.
1946 (78 lat temu)
Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” (zdjęcie), na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.
1949 (75 lat temu)
Grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona przez Zbigniewa Zarębskiego ps. „Kanciarz” napadła na kasę Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Tyszowcach w województwie lubelskim. Udało się zdobyć gotówkę w kwocie dwa i pół miliona złotych, podczas akcji ranny został milicjant Wawrzyniec Hałasa.
1960 (64 lata temu)
W wieku 86 lat zmarł generał Bolesław Szarecki lekarz wojskowy, weteran pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, uczestnik walk pod Monte Monte Cassino, szef służby zdrowia Armii Polskiej generała Władysława Andersa w Związku Radzieckim.
1988 (36 lat temu)
Zmarł aktor, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego Mieczysław Milecki właść. Loretz.
1993 (31 lat temu)
W Rzeszowie w wieku 82 lat zmarł Wacław Kopisto oficer Wojska Polskiego II RP, członek Armii Krajowej, Cichociemny.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek