Pomnik ofiar zbrodni Katyńskiej - Wrocław

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Wrocław
Lokalizacja:ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 5

OPIS:

Po wkroczeniu wojsk sowieckich 17 września 1939 r. na wschodnie tereny Polski bez wypowiedzenia wojny w niewoli znalazły się tysiące Polaków.

W obozach jenieckich: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK więziono zawodową kadrę mundurową wszystkich formacji i stopni (w tym 1 admirała i 12 generałów), jak i również oficerów rezerwy, a wśród nich:

  • 8 posłów do Sejmu i Senatorów RP
  • 45 duchownych różnych wyzwań
  • 450 prawników
  • 650 inżynierów
  • 770 profesorów i nauczycieli
  • 920 lekarzy, farmaceutów, weterynarzy
  • światowej sławy przestawicieli nauki, artystów, ludzi pióra, polityków, bankowców, przemysłowców, ziemian, dyplomatów, przedstawicieli administracyji państwowej, instruktorów harcerskich, znanych sportowców i innych.

Od marca do maja 1940 r. jeńcy z tych obozów zostali bez sądu rozstrzelani przez NKWD. Miejscami zbrodni są: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW.

Pomnik usytuowany jest na powierzchni 380 m2. Założeniem przestrzennym jest krzyż utworzony z szarej kostki granitowej. Liczba kostek odpowiada liczbie zamordowanych (ponad 22 tysiące). Cztery postumenty tworzą symboliczny grobowiec. Na północnym postumencie wykryte są nazwy miejsc zbrodni: KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW, na południowym - nazwy obozów: KOZIELSK, OSTACZKÓW, STAROBIELSK.

W centrum grobowca, na symbolicznej mogile rzeżba PIETA KATYŃSKA ukazana jako MATKA-OJCZYZNA opłakująca zamordowanych synów. Nad całością od strony wschodniej góruje najwyższy postumeny, mający wyraz z rzeźbą ANIOŁA ŚMIERCI 7 metrów wysokości.

Bolejąca Matka kierująca wzrok ku Aniołowi Śmierci zdaje się pytać o sens tej zbrodni. Anioł, jakby w odpowiedzi, wskazuje mieczem z gwiazdą NKWD na umieszczoną niżej inskrypcję w języku polskim.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Marca
1848 (175 lat temu)
W Rzymie powstał tzw. Legion Mickiewicza. Z założenia miała to być formacja podobna do walczących u boku Napoleona Legionów Polskich generała Dąbrowskiego. Dowództwo nad nim objął pułkownik Wincenty Siodołkowicz. Legion Mickiewicza powstał w czasie tzw. Wiosny Ludów.
1865 (158 lat temu)
Urodził się, dowódca w czasie wojny polsko-bolszewickiej 2. Armii i Frontu Ukraińskiego, generał Antoni Listowski.
1870 (153 lata temu)
W Klimontowie zmarł gen. Ignacy Hilary Ledóchowski. Brał udział w napoleońskiej inwazji na Rosję 1812r. Podczas powstania listopadowego jako komendant Arsenału otworzył jego bramy ludowi warszawskiemu. Był komendantem Twierdzy Modlin, która skapitulowała 9 października 1831r., jako przedostatni punkt oporu powstańczego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
1943 (80 lat temu)
Rozpoczęła się prowadzona przez Niemców, pod nadzorem profesora Gerharda Bhutza z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekshumacja masowych grobów odkrytych w Katyniu w lutym 1943 roku.
1943 (80 lat temu)
Przeprowadzona, przez oddział „Jędrusiów” i żołnierzy Armii Krajowej, została akcja uwolnienia osadzonych w niemieckim więzieniu w Mielcu, wolność odzyskało około 180 osób.
1944 (79 lat temu)
W ruinach warszawskiego getta została rozstrzelana przez Niemców Wanda Kirchmayer. Była członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej w stopniu podporucznika.
1944 (79 lat temu)
W nocy z 29 na 30 marca została zaatakowana przez partyzantów 3 Brygady Wileńskiej, przy wsparciu 7 Brygady por. Wilhelma Tupikowskiego ps. „Wilhelm” miejscowość Nowe Troki (okolice Wilna). Udane natarcie pozwoliło przejąć sporą ilości pieniędzy, żywności, umundurowania i broni. Uderzenie było znakomicie zaplanowane. Po tej akcji żołnierze „Trójki” po raz pierwszy otrzymali żołd.
1946 (77 lat temu)
Żołnierze I plutonu Ruchu Oporu Armii Krajowej dowodzeni przez podporucznika Franciszka Wypycha ps. „Wilk” (zdjęcie) zdobyli posterunek Milicji Obywatelskiej w Niechłoninie w województwie warmińsko-mazurskim.
1978 (45 lat temu)
Zmarł Bronisław Banasik ps. „Zrąb” pułkownik Wojska Polskiego. W służbie od 1918 roku. Członek Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej od 1939 roku,a w latach 1942-44 jej szef. Walczył w powstaniu warszawskim.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone