Pomnik 100-lecia odzyskania niepodległości - Jelenia Góra

Autor zdjęć: Dariusz Maruszczak
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Jelenia Góra
Lokalizacja:ul. 1 Maja 45

OPIS:

100-Lecie Niepodległości

„Byś zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

Marszałek Józef Piłsudski
Ignacy Jan Paderewski
Roman Dmowski
Władysław Grabski
gen. Władysław Sikorski
gen. Józef Haller
Walery Sławek
inż. Eugeniusz Kwiatkowski
gen. Józef Dowbor-Muśnicki
gen. Kazimierz Sosnkowski

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
ziemi Jeleniogórskiej

gen. dyw. Kazimierz Ładoś | mjr Bogdan Ginter
gen. bryg. Aleksander Gembal | mjr Czesław Hewel
płk Henryk Bełdyski | mjr Antoni Kiewarski
płk Czesław Hakke | mjr Władysław Symonowicz
płk Czesław Jasiński | mjr Henryk Szpiński
płk Wilhelm Kubsz | kpt. Kazimierz Boroń
płk Ryszard Majewski | kpt. Adam Odrowąż-Milewski
płk Stanisław Ratajski | kpt. Anatol Tanrnowiecki
ppłk Józef Błażewicz | rotm. Jerzy Wyrzykowski
ppłk Czesław Bumiewicz | ppor. Marian Gerlach
ppłk Kazimierz Chyży | ppor. Eugeniusz Grabowski
ppłk Stanisław Gazda | ppor. Zbigniew Mrazek
ppłk Roman Juśków | wachm. Stanisław Drozd
ppłk Tadeusz Kołłątaj | sierż. Karol Kurdziel
ppłk Jan Kotłubaj | wachm. Kazimierz Nowakowski
ppłk Mieczysław Wornowicz | plut. Tadeusz Atamaniuk
ppłk Ignacy Szunar | plut. Antoni Popławski
ppłk Stefan Zając | st. strzel. Wincenty Grodzicki
       | szer.  Józef Kmieć

POWIĄZANE ARTYKUŁY

PRZED ROKIEM
Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach „Żołnierza Polskiego" pisma poświęconego czynowi i doli żołnierza polskiego. Artykuł dotyczący pierwszej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości ukazał się 12 listopada 1919 roku.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

21 Kwietnia
1773 (251 lat temu)
Nowogrodzki poseł Tadeusz Reytan, próbując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski położył się w drzwiach wejściowych do sali obrad. W ten sposób chciał uniemożliwić dostanie się do niej innym posłom.
1865 (159 lat temu)
Urodził się Stanisław Gall, pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, sufragan warszawski, generał dywizji. W czasie okupacji wykazał się bezkompromisową postawą wobec władz niemieckich. Na bieżąco informował Watykan o popełnianych przez hitlerowców zbrodniach.
1909 (115 lat temu)
Urodził się w Łapach inżynier Józef Kosacki. Był porucznikiem saperów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znany z wynalezienia ręcznego wykrywacza min.
1919 (105 lat temu)
Brawurowa akcja wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do usunięcia z Wilna amii bolszewickiej i objęcia tam władzy przez Polaków.
1920 (104 lata temu)
Podpisana została pomiędzy Polską, a Ukrainą umowa międzynarodowa. Strona Polska uznała niezawisłość Ukrainy i jej władz, a granicę między państwami miała stanowić dawna granica między Rosją i Austro-Węgrami.
1935 (89 lat temu)
Zmarł w Warszawie gen. Bolesław Jaźwński. Podczas wojny z bolszewikami dowodził 11 Dywizją Piechoty. Od1920 do 1926 roku był szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego. W przewrocie majowym opowiedział się po stronie rządowej.
1941 (83 lata temu)
Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.
1942 (82 lata temu)
W KL Auschwitz w wieku 57 lat zmarł Józef Sitarz, artysta, rzeźbiarz, malarz, weteran wojny polsko-bolszewickiej, porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
1945 (79 lat temu)
Po trwających od 9 kwietnia walkach Oddziały 2. Korpusu Polskiego zajęły Bolonię, w walkach śmierć poniosło około 300 polskich żołnierzy.
1946 (78 lat temu)
W wyniku donosu, aresztowany został por. Marian Pluciński ps. „Mścisław” (z prawej). W okresie kampanii wiosenno-letniej 1945 r. dowodził 4 szwadronem 5 Brygady Wileńskiej AK. Po intensywnym śledztwie, w którym zachował nieugiętą postawę, został w trybie doraźnym skazany na karę śmierci i zamordowany w Białymstoku 28 kwietnia 1946 roku.
1951 (73 lata temu)
W komunistycznym więzieniu we Wronkach zmarł Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego. Był delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek