Major Jan Włodarkiewicz ps. „Drawicz”

Major Jan Włodarkiewicz ps. „Drawicz”
Major Jan Włodarkiewicz ps. „Drawicz”

LOSOWE KADRY HISTORII

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Maja
1543 (481 lat temu)
Zmarł twórca teorii heliocentrycznej, astronom, prawnik, lekarz i matematyk Mikołaj Kopernik.
1609 (415 lat temu)
Król Zygmunt III Waza z rodziną i całą świtą opuścił Zamek Wawelski i przeniósł się do Warszawy.
1807 (217 lat temu)
W czasie wojny z IV Koalicją Francuską zakończyło się trwające od 10 marca 1807 roku oblężenie Gdańska. Wojska pruskie pod dowództwem generała porucznika Friedricha von Klackreutha skapitulowały przed korpusem polsko-saskim pod wodzą marszałka Françoisa Lefebvre’a.
1829 (195 lat temu)
Car Mikołaj I został w Warszawie koronowany na króla Polski.
1895 (129 lat temu)
Urodził się podpułkownik kawalerii WP Wiktor Arnoldt-Russocki. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku był zastępcą dowódcy 17 pułku ułanów. Walczył w bitwie nad Bzurą, obrońca Warszawy. Za męstwo w walce odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.
1899 (125 lat temu)
Józef Piłsudski wystąpił z Kościoła Katolickiego i przeszedł na wyznanie ewangelicko-augsburskie. Przyczyną tego wydarzenia był zamiar wzięcia ślubu z ewangeliczką Marią Koplewską.
1923 (101 lat temu)
Utworzony został rząd koalicyjny tworzyły go: PSL "Piast", Związek Ludowo Narodowy i Chrześcijańska Demokracja. Na jego czele stanął Wincenty Witos.
1936 (88 lat temu)
Odbył się w Warszawie Zjazd Związku Legionistów Polskich.
1943 (81 lat temu)
Oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przypuściły atak na miejscowości położone w powiecie włodzimierskim. Spalono wszystkie dwory i folwarki. Do największej tragedii doszło we wsi Niemodlin w powiecie kostopolskim, gdzie upowcy zamordowali 170 osób.
1944 (80 lat temu)
W Szymbarku niemiecka policja rozstrzelała dziesięciu żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Był to odwet za zastrzelenie jednego Niemca, który był strażnikiem w obozie koncentracyjnym Stutthof.
1945 (79 lat temu)
Oddział mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” stoczył zwycięską bitwę w Lesie Stockim na Lubelszczyźnie z pięciokrotnie większymi siłami operacyjnymi NKWD, KBW i UB.
1946 (78 lat temu)
W więzieniu mokotowskim straconych zostało siedmiu żołnierzy NSZ Okręgu Lubelskiego: Kazimierz Łuszczyński ps. „Rosa”, Zygmunt Wolanin ps. „Zenon”, Roman Jaroszyński ps. „Roman”, Władysław Żwirek ps. „Wysoki”, Zygmunt Roguski ps. „Kacper”, Stanisław Kaczmarczyk ps. „Detal” i Władysław Ulanowski ps. „Warta”. Ciała żołnierzy wywieziono na Służewiec i pogrzebano w nieznanym miejscu.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek