Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz

Kolor: Mirek Szponar

LOSOWE KADRY HISTORII

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Maja
1543 (481 lat temu)
Zmarł twórca teorii heliocentrycznej, astronom, prawnik, lekarz i matematyk Mikołaj Kopernik.
1609 (415 lat temu)
Król Zygmunt III Waza z rodziną i całą świtą opuścił Zamek Wawelski i przeniósł się do Warszawy.
1807 (217 lat temu)
W czasie wojny z IV Koalicją Francuską zakończyło się trwające od 10 marca 1807 roku oblężenie Gdańska. Wojska pruskie pod dowództwem generała porucznika Friedricha von Klackreutha skapitulowały przed korpusem polsko-saskim pod wodzą marszałka Françoisa Lefebvre’a.
1829 (195 lat temu)
Car Mikołaj I został w Warszawie koronowany na króla Polski.
1895 (129 lat temu)
Urodził się podpułkownik kawalerii WP Wiktor Arnoldt-Russocki. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku był zastępcą dowódcy 17 pułku ułanów. Walczył w bitwie nad Bzurą, obrońca Warszawy. Za męstwo w walce odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.
1899 (125 lat temu)
Józef Piłsudski wystąpił z Kościoła Katolickiego i przeszedł na wyznanie ewangelicko-augsburskie. Przyczyną tego wydarzenia był zamiar wzięcia ślubu z ewangeliczką Marią Koplewską.
1923 (101 lat temu)
Utworzony został rząd koalicyjny tworzyły go: PSL "Piast", Związek Ludowo Narodowy i Chrześcijańska Demokracja. Na jego czele stanął Wincenty Witos.
1936 (88 lat temu)
Odbył się w Warszawie Zjazd Związku Legionistów Polskich.
1943 (81 lat temu)
Oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przypuściły atak na miejscowości położone w powiecie włodzimierskim. Spalono wszystkie dwory i folwarki. Do największej tragedii doszło we wsi Niemodlin w powiecie kostopolskim, gdzie upowcy zamordowali 170 osób.
1944 (80 lat temu)
W Szymbarku niemiecka policja rozstrzelała dziesięciu żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Był to odwet za zastrzelenie jednego Niemca, który był strażnikiem w obozie koncentracyjnym Stutthof.
1945 (79 lat temu)
Oddział mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” stoczył zwycięską bitwę w Lesie Stockim na Lubelszczyźnie z pięciokrotnie większymi siłami operacyjnymi NKWD, KBW i UB.
1946 (78 lat temu)
W więzieniu mokotowskim straconych zostało siedmiu żołnierzy NSZ Okręgu Lubelskiego: Kazimierz Łuszczyński ps. „Rosa”, Zygmunt Wolanin ps. „Zenon”, Roman Jaroszyński ps. „Roman”, Władysław Żwirek ps. „Wysoki”, Zygmunt Roguski ps. „Kacper”, Stanisław Kaczmarczyk ps. „Detal” i Władysław Ulanowski ps. „Warta”. Ciała żołnierzy wywieziono na Służewiec i pogrzebano w nieznanym miejscu.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek