Dziennik Historii Polski

9 Grudnia

1683 (341 lat temu)

Powracające z wyprawy wiedeńskiej połączone wojska polsko-litewskie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego zdobyły obleganą przez Turków twierdzę Sabinov na Słowacji.

1894 (130 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się we Lwowie major Wojska Polskiego Adam Królikiewicz. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku oraz w kampanii z 1939r. Pełnił funkcję komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zaczął działać Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z pełnienia funkcji premiera zrezygnował Ignacy Jan Paderewski.

1922 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Gabriel Narutowicz wybrany został przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP.

1937 (87 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł zesłaniec, legionista Andrzej Strug. Więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Był działaczem ruchu narodowego, pisarzem i publicystą.

1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych czyli NKWD aresztowali około 2 tysięcy zarejestrowanych oficerów Wojska Polskiego.

1939 (85 lat temu)

Dekretem podpisanym przez prezydenta Władysława Raczkiewicza została powołana Rada Narodowa.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich przypuściła decydujące natarcie na wzgórze Madauar pod Tobrukiem w Libii.

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W KL Auschwitz zamordowany został podchorąży rezerwy Wojska Polskiego Tadeusz Kifer „Kruszynka”.

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Kolonii Dąbrowa Niemcy za pomoc udzielaną Żydom rozstrzelali polską rodzinę Proczków - Tomasza i Jadwigę oraz trójkę ich dorosłych dzieci: Mariannę, Stanisława i Natalię.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi rozpoczął się trwający osiem dni proces kapitana Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” i jego ośmiu podkomendnych.

1950 (74 lata temu)

W warszawskich gruzach udało się odnaleźć część Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, zostało ono wpisane w 1999r. przez UNESCO na Listę „Pamięć Świata”.

1956 (68 lat temu)

Został, podczas ogólnopolskiego zjazdu w Łodzi reaktywowany Związek Harcerstwa Polskiego, rozwiązany był w roku 1950. Na Przewodniczącego Rady Naczelnej ZHP wybrano Aleksandra Kamińskiego.

2007 (17 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł Ryszard Reiff, współzałożyciel Stowarzyszenia „Pax”. Podczas II wojny światowej działał w Konfederacji Narodu, w 1944r. wstąpił do AK, był również w latach 1989-2006 przewodniczącym Związku Sybiraków.

2021 (3 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W USA zmarł Tadeusz Cisek. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. Uczestniczył w operacji Market Garden.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek