Dziennik Historii Polski

7 Lutego

1831 (192 lata temu)

Została przyjęta przez Sejm uchwała o barwach narodowych, były to kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego tj. biały i czerwony.

1863 (160 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego w bitwie pod Sosnowcem liczący 200 żołnierzy oddział powstańczy pod dowództwem pułkownika Apolinarego Kurowskiego pierwszy raz w historii skierował do walki przeciw wojskom rosyjskim pociąg pancerny.

1867 (156 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie powstało pierwsze gniazdo najstarszej na ziemiach polskich organizacji wychowania fizycznego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zostało utworzone po upadku Powstania Styczniowego i jako przewodni cel stawiało sobie pielęgnowanie polskości i patriotyzmu.

1915 (108 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się bitwa mająca na celu wyparcie Rosjan z krańców wschodnich Prus Wschodnich, była to tzw. II bitwa nad jeziorami mazurskimi.

1916 (107 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”, najstarsza żyjąca weteranka podziemia narodowego na świecie. Podczas II wojny światowej była komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

1918 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Lech Karol Neyman ps. „Domarat”, oficer WP, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, działacz obozu narodowego.

1924 (99 lat temu)

Na warszawskim Pl. Saskim rozpoczęto rozbiórkę monumentalnego soboru prawosławnego, zbudowanego przez władze rosyjskie jako symbol rosyjskiej dominacji nad miastem.

1939 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Do gdyńskiego portu wpłynął okręt podwodny ORP Orzeł. Wszedł on w skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych i we wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Wybrzeża.

1940 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Komendant Obszaru nr 1 ZWZ, płk dypl. Stefan Rowecki, wydał instrukcję w sprawie przekształcenia SZP w ZWZ oraz rozkaz organizacyjny NR 1 określający zadania w zakresie działalności sabotażowo-dywersyjnej.

1944 (79 lat temu)

W Warszawie gestapo przeprowadziło rewizję w dwóch placówkach oo. salezjanów. Aresztowano prawie 50 zakonników. Większość z nich wysłano do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

1945 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Chodel w województwie lubelskim oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego zorganizowały obławę na oddział partyzancki Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Dowódca został ranny w nogę, mimo to zdołał razem ze swoimi żołnierzami przedrzeć się przez obławę.

1948 (75 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Lisiogórze, powiat przasnyski, patrol st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z Komendy Powiatu „Ciężki-Wisła” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zlikwidował współpracującego z Urzędem Bezpieczeństwa członka komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

1984 (39 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Znaleziono ciało działacza "Solidarności" Piotra Bartoszcze, przyczyny jego śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione.

1985 (38 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ogłoszono wyrok w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Pułkownik Adam Pietruszka i kpt. Grzegorz Piotrowski skazani zostali na 25 lat więzienia, por. Leszek Pękala na 15 lat, a por. Waldemar Chmielewski na 14 lat pozbawienia wolności.

2019 (4 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł Jan Olszewski, premier pierwszego niekomunistycznego rządu po roku 1945.‬ ‪Żołnierz Szarych Szeregów, obrońca działaczy opozycyjnych w PRL wywodzący się z nurtu niepodległościowego socjalizmu, ewoluujący w stronę prawicy. Lider ROP, poseł z list LPR.‬
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone