Dziennik Historii Polski

6 Sierpnia

1409 (614 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wypowiedział wojnę Polsce. Posłowie krzyżaccy dostarczyli przebywającemu w Korczynie królowi Jagielle specjalny dokument zawierający owe wypowiedzenie.

1892 (131 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się polityk i komendant POW w Kijowie Henryk Józefski. Był Minstrem Spraw Wewnętrznych w latach 1929-30, a w okresie od 1939 do 1940 roku komendant Okręgu Warszawa-Miasto i Warszawa-Województwo SZP-ZWZ. Aresztowany przez komunistów w 1953 roku.

1914 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego.

1926 (97 lat temu)

Ustanowiona została, na mocy dekretu prezydenta RP funkcja Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy i wschodnie jednostki kolaboranckie SS dokonały mordu na 30 redemptorystach strzałami w tył głowy. Był to największy mord na zakonnikach w czasie II wojny światowej.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Przy ul. Okopowej 41 w wyniku odniesionych ran zmarła sierż. Magdalena Morawska. Łączniczką dowódcy Zgrupowania „Radosław”. Zmarła tego samego dnia. Miała 22 lata.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zginęła w Powstaniu Warszawskim Krystyna Wańkowicz ps. „Anna”. Była łączniczką dowódcy batalionu „Parasol”.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podporucznik 8. Brygady Kolejowej Armii Krajowej Franciszek Ząbecki, narażając własne życie wyniósł z zaminowanego budynku stacji kolejowej w Treblince część dokumentów, będących dowodami zbrodni popełnionych w czasie funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady Treblinka II.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W śródmieściu zaczęła działać Harcerska Poczta Polowa.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Józef Stalin wydaje oddziałom radzieckim rozkaz przejścia do „aktywnej obrony”, czyli zaprzestania ofensywy na stolicę.

1944 (79 lat temu)

42 polskich mieszkańców Baligrodu koło Leska zostało zamordowanych przez oddział UPA.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Dowódca 9 Dywizji Piechoty AK generał Ludwik Bittner został aresztowany przez NKWD w Lublinie.

2001 (22 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł as lotnictwa i dowódca Dywizjonu 303 pułkownik Wojciech Kołaczkowski.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone