Dziennik Historii Polski

5 Czerwca

1920 (103 lata temu)

W czasie wojny polsko-bolszewickiej na południe od Kijowa Armia Konna Siemiona Budionnego złamała pozycje zajmowane przez polskie 3. i 6. armie pod Samhorodkiem.

1942 (81 lat temu)

We Wrocławiu Gestapo aresztowało 58 członków Grupy „Olimp” - polskiej organizacji konspiracyjnej, w której skład wchodzili przedstawiciele miejscowej Polonii oraz przywiezieni na Dolny Śląsk do prac przymusowych Górnoślązacy i Wielkopolanie. Wszystkich wysłano do obozów w Auschwitz, Gross-Rosen i Mauthausen.

1943 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Gestapo w kościele św. Aleksandra w Warszawie aresztowało kilkudziesięciu żołnierzy AK oddziału „Osa-Kosa” należącego do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. Akcję przeprowadzono podczas ślubu jednego z żołnierzy tego oddziału.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W niemieckim obozie zagłady Auschwitz, w wieku 36 lat, zmarł z wycieńczenia Bronisław Czech najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk, taternik, ratownik górski, instruktor narciarski, pilot i instruktor szybowcowy.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddział Armii Krajowej pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary” w nocy z 5 na 6 czerwca uwolnił z niemieckiego więzienia w Końskim ponad 60 osób.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Premier Stanisław Mikołajczyk rozpoczął swoją wizytę w USA.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego pułkownik Józef Beck, w latach 1932-39 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.

1949 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Popełniła samobójstwo kapitan AK Emilia Malessa ps. „Marcysia”. W latach 1940-45 kierowała wydziałem łączności zagranicznej Oddziału V KG ZWZ-AK.

2014 (9 lat temu)

Upamiętniając osoby walczące z totalitaryzmem i broniące praw człowieka otwarto w Warszawie Ogród Sprawiedliwych.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek