Dziennik Historii Polski

30 Maja

1137 (887 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Kłodzku książę polski Bolesław III Krzywousty oraz książę czeski Sobiesław I Przemyślida podpisali porozumienie kończące serię wojen pomiędzy oboma krajami.

1505 (519 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas sejmu w Radomiu uchwalona została konstytucja „Nihili novi”. Dokument ograniczał kompetencje prawodawcze polskich monarchów, co w praktyce przekładało się na obowiązujący króla zakaz wydawania ustaw bez zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską. Królowi pozostawiono natomiast swobodę w wydawaniu edyktów dotyczących spraw miast królewskich, spraw górniczych, Żydów, lenn i chłopstwa.

1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Powstał skupiający weteranów Legionów Polskich Związek Legionistów Polskich, był organizacją niepodległościową i kombatancką.

1923 (101 lat temu)

Została złożona dymisja ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W lesie koło Planty okupujący Polskę Niemcy zamordowali 51 Polaków. Większość z nich pochodziło z Rudna, miejscowości położonej w sąsiednim powiecie parczewskim. Zbrodnia została dokonana w odwecie za śmierć niemieckiego kolonisty.

1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Został wydany rozkaz określający zasady scalenia Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przez Komendanta Głównego AK.

1951 (73 lata temu)

Dziennik Historii Polski
We wsi Żochy Nowe , gm. Piekuty, poległ sierż. Eugeniusz Tymiński ps. „Ryś” ( na zdjęciu stoi drugi od lewej). Żołnierz Amii Krajowej, AKO-WiN. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

1960 (64 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Starcia pomiędzy mieszkańcami Zielonej Góry, a Milicją Obywatelską i oddziałami ZOMO, w obronie eksmitowanego przez władze Domu Katolickiego.

1999 (25 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pomnik upamiętniający Bitwę o Monte Cassino odsłonięty został w Warszawie.

2022 (2 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 106 lat zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”, żołnierz NOW, AK i NSZ, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek