Dziennik Historii Polski

3 Kwietnia

1889 (135 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich generał Marian Januszajtis-Żegota, podczas kampanii z 1939 roku dowodził Korpusem Ochotniczym Obrony Lwowa.

1896 (128 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się malarz, pisarz, krytyk sztuki i współzałożyciel paryskiej "Kultury" Józef Czapski. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, był także żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR tworzonej przez gen. Władysława Andersa i 2 Korpusu Polskiego.

1914 (110 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Siedlcach urodził się Edmund Banasikowski ps. „Mundek”. Byl pułkownikiem Wojska Polskiego, żołnierzem AK i oddanym działaczem społecznym. W 1944 roku brał udział w słynnej wileńskiej akcji AK „Ostra Brama”.

1924 (100 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się Jan Soszyński ps. „Sos”. Był żołnierzem Armii Krajowej I Obwodu Śródmieście 1. Rejonu - VIII zgrupowania „Krybar” - pluton saperów 119. Do udziału w Powstaniu Warszawskim zgłosił się na ochotnika. Poległ już pierwszego dnia w rejonie ulicy Oboźnej.

1926 (98 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Wanda Zalewska-Zdun ps. „Rawicz”, 18-letnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego 1944.

1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł trzykrotny premier, oficer WP i żołnierz Legionów Polskich Walery Sławek. Współtworzył Organizację Bojową PPS i był członkiem Komendy Naczelnej POW.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
NKWD rozpoczęło likwidację obozu polskich oficerów w Kozielsku. 4404 jeńców przetransportowano do Katynia i zamordowano strzałem w tył głowy.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zostało stworzone przez Niemców getto w Radomiu.

1943 (81 lat temu)

Na ulicy Sienkiewicza (obecnie Armii Krajowej) w Otwocku zastrzelono podchorążego Apolinarego Akajewicza ps. „San”, zastępcę dowódcy pododdziału AK „Świdry – Wiązowna” grupy Jana Czumy „Skrytego”.

1944 (80 lat temu)

Oddział UPA napadł na wieś Kuropatniki w powiecie Brzeżany. W tej liczącej ponad 2000 mieszkańców wsi zamordowano w okrutny sposób ponad 30 osób.

1952 (72 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku skazał na karę śmierci Jana Kmiołka ps. „Wir” i Stanisława Kowalczyka ps. „Baśka”, „Odwet”. Byli żołnierzami podziemia niepodległościowego ziemi pułtuskiej (Mazowsze). Wyrok pierwszej instancji skazywał „Wira” na 30-krotną, zaś „Baśkę” na 14-krotną karę śmierci.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek