Dziennik Historii Polski

3 Grudnia

1830 (194 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.

1886 (138 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.

1907 (117 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

1916 (108 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.

1917 (107 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.

1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.

1925 (99 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.

1939 (85 lat temu)

Do KL Sachsenhausen wywieziono 13 lubelskich duchownych aresztowanych w listopadzie tego samego roku w ramach akcji Sonderaktion Lublin.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.

1943 (81 lat temu)

W ruinach domu przy ulicy Puławskiej 21/23 w Warszawie Niemcy dokonali egzekucji na 112 więźniach aresztu na ulicy Pawiej.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.

1946 (78 lat temu)

W Krakowie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali Romana NitarskiegoRomana Nitarskiego, byłego żołnierza Oddziałów Obrony Lwowa, członka Obozu Narodowo- Radykalnego oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Postawiono mu zarzut „prowadzenia konspiracyjnej działalności zmierzającej do obalenia panującego w Polsce ustroju”.

1947 (77 lat temu)

Rozpoczął się w stolicy pokazowy proces członków III Zarządu Głównego WiN oraz działaczy Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej.

1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.

1949 (75 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek