Dziennik Historii Polski

3 Czerwca

1605 (419 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Zamościu Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny od 1578 roku, hetman wielki koronny od 1581 roku, przywódca szlachty i doradca Stefana Batorego. Zwycięzca bitwy pod Byczyną 1588, przeciwnik Habsburgów. Przywrócił zwierzchnictwo Polski nad Mołdawią i Wołoszczyzną. W 1602 odzyskał Inflanty. Był założycielem miasta Zamość i Akademii Zamojskiej.

1652 (372 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Po zakończeniu bitwy pod Batohem, Chmielnicki wydał rozkaz wymordowania jeńców. W trwającej do 4 czerwca rzezi zginęło prawdopodobnie 3500 doborowych polskich żołnierzy i oficerów. Rzeź nazywana jest „sarmackim Katyniem”.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Nagoszewem miała miejsce bitwa między polskimi oddziałami powstańczymi oraz miejscowym chłopstwem pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego, a wojskami rosyjskimi majora Suchotina. Dwukrotnie większe oddziały rosyjskie pokonały po ciężkiej walce oddziały powstańcze.

1890 (134 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Rzeszowie urodził się Tadeusz Furgalski ps. „Wyrwa”. Major Legionów Polskich. Zginął w bitwie pod Maniewiczami w nocy z 6 na 7 lipca 1916 roku.

1918 (106 lat temu)

Deklaracja o powstaniu „zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza” została złożona w Wersalu przez premierów Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej z 8 DP w ramach Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego rozbił pod Duniłowiczami sowiecką 12 Dywizję Strzelców. Zwycięstwo okupione zostało ciężkimi stratami.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W obozie KL Mauthausen-Gusen zmarł Marian Borzęcki. Był prawnik i politykiem. Komendant Główny Policji Państwowej i wiceprezydent Warszawy.

1943 (81 lat temu)

We wsi Strużki koło Staszowa niemiecki oddział policyjnej ekspedycji karnej przeprowadził pacyfikację tej wsi. Była to akcja odwetowa za urządzoną dzień wcześniej przez „Jędrusie” zasadzkę na niemieckich żandarmów. Podczas pacyfikacji zginęły 74 osoby w tym 18 dzieci.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Byli członkowie AK z oddziału por. Wiktora Nowowiejskiego ps. „Jeż” (zdjęcie) w nocy z 3 na 4 czerwca zaatakowali Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, odbijając 40 więźniów, w większości byli to żołnierze NSZ, AK i BCh.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na skraju wsi Lipinki woj. kujawsko-pomorskie oddział partyzantów Władysława Chelińskiego ps. „Mały” (drugi z lewej) zaatakował grupę funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w celu odbicia aresztowanych mieszkańców Lipinek.

2008 (16 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł pilot, dowódca Dywizjonu 303 w latach 1943-44 pułkownik Tadeusz Kotz (Koc).
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek