Dziennik Historii Polski

29 Maja

1493 (531 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na Górze Przemysława w Poznaniu wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny królowi Polski Janowi I Olbrachtowi (grafika).

1580 (444 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Król Stefan Batory otrzymał od papieża Grzegorza XIII tytuł „Fidei defensor”. Było to papieskie uznanie zasług Batorego w obronie wiary i tradycji chrześcijańskich, a także nagroda za zasługi i zachęta do dalszych działań przeciwko Turkom i Tatarom.

1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Rajgrodem. Wojska powstańcze pod dowództwem generała Antoniego Giełguda pokonały wojska rosyjskie feldmarszałka Fabiana Gottlieba von der Osten-Sackena.

1861 (163 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł wybitny polski uczony, historyk i działacz niepodległościowy Joachim Lelewel.

1878 (146 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Siedlcach urodził się Antoni Ponikowski, działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, inżynier, profesor i rektor Politechniki Warszawskiej, a także minister wyznań religijnych i premier Rzeczpospolitej Polskiej.

1916 (108 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz AK, historyk, profesor UJ Wacław Felczak. Był kurierem i emisariuszem rządu RP na uchodźstwie, a po wojnie więziony przez komunistów.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce bitwa pod Wołodarką. Było to zbrojne starcie pomiędzy polską armią, a I Armią Konną Siemiona Budionnego. Polacy odparli źle zorganizowany sowiecki atak ogniem z karabinów maszynowych, a następnie przypuścili szarżę na pozycje wroga. Obie strony poniosły ciężkie straty.

1934 (90 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie bojówka Obozu Narodowego Radykalnego ostrzelała siedzibę Polskiej Partii Socjalistycznej na Woli. Rany odniosło 7 osób. PPS-owskie bojówki w odwecie zaatakowały lokale należące do narodowców.

1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Krakowie 2 Pułk Artylerii Lekkiej i 10 Pułk Artylerii Ciężkiej otrzymały uroczyście sztandary ufundowane przez społeczeństwo Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Sztandary wręczył generał dywizji Juliusz Rómmel (zdjęcie).

1943 (81 lat temu)

Niemcy rozstrzelali ma terenie warszawskiego getta około 600 więźniów z Pawiaka.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Siedliskach w województwie podkarpackim miało miejsce lokalne zawieszenie broni pomiędzy przedstawicielami polskiego podziemia antykomunistycznego, a przedstawicielami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jego inicjatorem był dowódca Kompanii D-14 Batalionu D Zgrupowania Warta major Dragan Sotirović (zdjęcie).

1957 (67 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł generał Emil Przedrzymirski-Krukowicz podczas kampanii z września 1939 roku dowodził Armią „Modlin”.

1967 (57 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Arcybiskup Karol Wojtyła został mianowany na kardynała.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek