Dziennik Historii Polski

29 Lutego

1468 (556 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.

1768 (256 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.

1864 (160 lat temu)

Władze zaboru austriackiego, w związku z trwającym na terenie zaboru rosyjskiego powstaniem styczniowym ogłosiły stan oblężenia Galicji. Trwał on do połowy kwietnia 1865 roku.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Poznaniu urodziła się Helena Siekierska ps. „Lusia” - harcerka, łączniczka i laborantka Związku Odwetu ZWZ-AK, stracona w poznańskim Forcie VII.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.

1944 (80 lat temu)

Niemcy przeprowadzili akcję pacyfikacyjną w miejscowościach Długosiodło, Bosewo Nowe, Kornaciska, Przetycz, Chorchosy, Łączka i Pacewo Nowe. Zatrzymano 300 osób, z których 100 zamknięto w budynku szkoły w Długosiodle. Pozostałych wywieziono do Gestapo w Warszawie i Ostrowii Mazowieckiej nigdy stamtąd nie wrócili.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek