Dziennik Historii Polski

29 Czerwca

1863 (159 lat temu)

W czasie powstania styczniowego odbyła się bitwa na Kozim Rynku w województwie podlaskim. Liczący 600 żołnierzy oddział pod dowodzony przez pułkownika Konstantego Romatowskiego, po ostrzale wojsk rosyjskich, na których czele stał poniósł klęskę w walce z siłami rosyjskimi dowodzonymi przez Karlstota Makarowski tracąc 14 żołnierzy.

1906 (116 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadziła udany zamach bombowy na carskiego podpułkownika Grigorija Muradowa. Był to odwet za prześladowania i szykany stosowane na strajkujących warszawskich kolejarzach.

1938 (84 lata temu)

W koszarach w koszarach na Sołaczu generał dywizji Juliusz Rómmel wręczył uroczyście sztandary ufundowane przez społeczeństwo żołnierzom 14 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej i 7 Wielkopolskiego Dywizjonu Armii Konnej.

1940 (82 lata temu)

W Myślenicach w odwecie za udany zamach na niemiecką pocztę okupanci rozstrzelali 32 Polaków.

1940 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się trzecia masowa deportacja obywateli RP w głąb ZSRR. Zesłano ich łącznie co najmniej 80 tys. Trafili do najbardziej niegościnnych obszarów nieludzkiej ziemi.

1940 (82 lata temu)

W ramach akcji AB Niemcy dokonali masowego mordu w lasku „Brzask” obok Skarżyska-Kamiennej, rozstrzelano ponad 760 osób z okolicznych terenów.

1941 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska niemieckie zajęły Lwów, należący wcześniej do sowieckiej strefy okupacyjnej. Kolejnego dnia rozpoczęły się masowe pogromy ludności miasta, ofiarami byli głównie Polacy i Żydzi.

1941 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Nowym Jorku wybitny pianista i kompozytor Ignacy Paderewski, pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych.

1943 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy zamordowali ojca, żonę i 2,5-letniego syna majora Józefa Kurasia, a następnie spalili jego dom. Te wydarzenia spowodowały, że major Kuraś przyjął nowy pseudonim: „Ogień”.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ze szpitala więziennego Jana Bożego w Warszawie 1. kompania batalionu „Zośka” Kedywu KG AK uwolniła kilkunastu więźniów politycznych.

1956 (66 lat temu)

Premier Cyrankiewicz po stłumieniu protestów robotniczych w Poznaniu wypowiedział następujące słowa: „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji”.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone