Dziennik Historii Polski

28 Czerwca

1569 (453 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Lublinie została przyjęta międzynarodowa umowa pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego, a Wielkim Księstwem Litewskim nazwana od miejsca jej powołania Unią Lubelską.

1651 (371 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa pod Beresteczkiem wojska polskie starły się z oddziałami kozacko-tatarskim (powstanie Chmielnickiego).

1660 (362 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Sapiechę i Stefana Czarnieckiego pokonały oddziały rosyjskie w bitwie pod Płonką.

1919 (103 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W imieniu Polski Roman Dmowski i premier Ignacy Jan Paderewski złożyli podpisy pod pokojowym Traktatem Wersalskim kończącym I wojnę światową z Niemcami. Na mocy traktatu zwrócono Polsce znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Na mocy traktatu powstało również Wolne Miasto Gdańsk. Polsce nie przyznano finansowych rekompensat za straty poniesione w wyniku wybuchu I wojny światowej.

1927 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła Jadwiga Wolf ps. „Iga”, sanitariuszka Armii Krajowej. Mając 17 lat walczyła w Powstaniu Warszawskim. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

1927 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Prochy Juliusza Słowackiego spoczęły na Wawelu.

1941 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddziały niemieckie wkroczyły do Przemyśla zajmując tym samym rosyjską strefę okupacyjną położoną na prawym brzegu Sanu.

1943 (79 lat temu)

We wsi Cisie w powiecie mińskim żandarmeria niemiecka dokonała pogromu mordując 28 osób i paląc doszczętnie wieś. Był to odwet za pomoc udzielaną Żydom.

1946 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W więzieniu w Białymstoku, został zamordowany przez komunistów por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”. Oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku w 33. szwadronie czołgów rozpoznawczych. Działał w Związku Walki Zbrojnej, studiował konspiracyjnie medycynę. Pod koniec 1943 r. walczył w 6. Wileńskiej Brygadzie AK, a od marca 1944 r. w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, jako dowódca 3. plutonu 1. kompanii „szturmowej”.

1946 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zginął w walce z UB ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny”, dowódca II Szwadronu V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

1948 (74 lata temu)

We wsi Bestwinka, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali plut. Zdzisława Krausa ps. „Andrus”, dowódcę plutonu „Śmiertelni” Narodowych Sił Zbrojnych.

1956 (66 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Poznaniu w czasie szturmu robotników na gmach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego zabity został 13-letni Romek Strzałkowski. Był absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Poznaniu.

1956 (66 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęły się protesty robotników w Poznaniu, które zamieniły sie w trzydniowe walki uliczne, zginęło podczas ich trwania 58 osób.

1967 (55 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Metropolita Krakowski Karol Wojtyła przyjął z rąk ówczesnego papieża Pawła VI nominację kardynalską. Ślubowanie odbyło się w Kaplicy Sykstyńskiej. Kościołem tytularnym kardynała Wojtyły został kościół San Cesareo na rzymskim Palatynie.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone