Dziennik Historii Polski

26 Września

1660 (362 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polska husaria rozgromiła wojska rosyjskie w bitwie pod Kutyszczami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przeciwnik posiadał 25-krotną przewagę w liczbie żołnierzy.

1867 (155 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał Józef Leśniewski, dowódca 3. Dywizji Strzelców I Korpusu Polskiego w Rosji, w latach 1919-1920 minister spraw wojskowych i członek Rady Obrony Państwa.

1908 (114 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Bezdanach pod Wilnem Organizacja Bojowa PPS dowodzona przez Józefa Piłsudskiego przeprowadziła akcję na rosyjski wagon pocztowy, w wyniku której zdobyto ponad 200 tysięcy rubli.
Z uwagi na uczestników (Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski) wydarzenie to nazywane jest „akcją czterech premierów”.

1920 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej dobiegła końca trwająca 6 dni bitwa nad Niemnem. Była ona drugim po „Cudzie nad Wisłą” sukcesem militarnym w czasie tego konfliktu.

1939 (83 lata temu)

Wehrmacht przystąpił do szturmu na Warszawę. Niemcy zdobyli między innymi Fort Czerniakowski i Fort Dąbrowskiego. Dwa dni później obrona stolicy załamała się, w skutek czego podpisano akt kapitulacji miasta.

1939 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zamość został zajęty przez Armię Czerwoną.

1939 (83 lata temu)

Kapitulacja oddziałów Frontu Północnego zakończyła drugą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim.

1939 (83 lata temu)

Naczelny Wódz marszałek Edward Śmigły-Rydz wydał ostatni rozkaz dla dowódcy Armii „Warszawa” generała Juliusza Rómmla, w którym dziękował wszystkim żołnierzom za bohaterską obronę.

1941 (81 lat temu)

W okolicach Przysuchy w województwie mazowieckim Niemcy przeprowadzili akcję „Waldkater” tzn. Leśny kocur, w czasie której uprowadzili i zamordowali 50 mieszkańców tych okolic. Spalili przy tym 4 wsie: Kurzacze, Budy, Gałki i Stefanów.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozstrzelana przez Niemców została Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.

1946 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rada Ministrów na wniosek marszałka Michała Roli-Żymierskiego pozbawiła obywatelstwa polskiego ponad 70 dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w tym generała Władysława Andersa, którzy przystąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

1948 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Koło Sierpca Grupa Operacyjna UB, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz MO zorganizowały obławę na porucznika Franciszka Majewskiego ps. „Słony” dowódcę oddziału Kedywu Armii Krajowej Okręgu Płockiego, dowódcę oddziałów bojowych 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Wobec braku szans na ucieczkę popełnił samobójstwo. Miał 29 lat.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone