Dziennik Historii Polski

26 Stycznia

1564 (459 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska litewskie dowodzone przez hetmanów Mikołaja Radziwiłła Rudego i Grzegorza Chodkiewicza rozgromiły w bitwie pod Czaśnikami (obecnie Białoruś) ośmiokrotnie liczniejsze siły rosyjskie syna cara Wasyla kniazia Piotra Szujskiego. W walce poległo około 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

1699 (324 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Został zawarty pomiędzy Polską, a Turcją traktat pokojowy w Karłowicach. Na jego mocy Polska odzyskała Kamieniec Podolski i prawobrzeżną Ukrainę.

1736 (287 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Stanisław Leszczyński abdykował z funkcji króla Polski.

1797 (226 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podpisana przez Prusy, Rosję i Austrię ostateczna konwencja rozbiorowa Rzeczypospolitej. Znalazł się w niej artykuł brzmiący, iż „samo imię Polski będzie na zawsze wymazane z prawa narodów”.

1910 (113 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Jaworznie urodził się major pilot Wojska Polskiego, major pilot Królewskich Sił Powietrznych Karol Pniak, as myśliwski. Był dowódcą Dywizjonu 308.

1911 (112 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się porucznik Adolf Moczulski ps. „Tadeusz Złoty”. W 1939 roku zbiegł z niewoli sowieckiej. Był dowódcą Oddziału II „Wachlarza”. W Powstaniu Warszawskim walczył na Mokotowie w Pułku „Baszta”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.

1919 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
26 stycznia 1919 roku broniąc granic Rzeczypospolitej przed agresją wojsk czeskich, pod Kończycami Małymi zginął kpt. Cezary Haller, brat gen. Józefa Hallera.

1919 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojsko Wielkopolskie złożyło uroczystą przysięgę, która była aktem manifestującym wolności Wielkopolan pomimo nieokreślonych jeszcze granic państwa polskiego.

1919 (104 lata temu)

Pierwsze wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

1926 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodziła się Blandyna Ziółkowska ps. „Janina”. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Starówce jako sanitariuszka w 9. kompanii, II pluton Batalionu „Dzik”.

1934 (89 lat temu)

Podpisana została w Berlinie deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy.

1943 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zamordowany został w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau Michał Kozal biskup pomocniczy diecezji włocławskiej. Beatyfikowany w 1987 roku.

1945 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Do Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych dołączył oddział Akcji Specjalnej Okręgu V Kieleckiego NSZ, pod dowództwem kpt. Telesfora Piechockiego ps. „Gustaw”.

1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł podporucznik Antoni Süss. Weteran Powstania Styczniowego.

1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W osadzie Nurzec, powiat siemiatycki, patrol ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin” (zdjęcie) z 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbroił posterunek Służby Ochrony Kolei. Zdobyto kilka karabinów.

1964 (59 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w stolicy malarz, rzeźbiarz Xawery Dunikowski. W czasie wojny był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz.

2004 (19 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł żołnierz AK więziony w sowieckim łagrze Aleksander Małachowski. Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym. Współzałożyciel Unii Pracy, w latach 1989-1997 i 2001-2004 poseł na Sejm.

2014 (9 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł ppor. Zdzisław Rachtan ps. „Halny”. Był żołnierzem Armii Krajowej, oficerem Zgrupowania Partyzanckiego „Ponury”. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek