Dziennik Historii Polski

26 Maja

1569 (455 lat temu)

Inkorporacja do Królestwa Polskiego województw wołyńskiego i bracławskiego dokonana przez króla Zygmunta II Augusta.

1584 (440 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Za spiskowanie przeciw polskiemu władcy z rozkazu starosty krakowskiego Jana Zamoyskiego i za akceptacja króla Stefana Batorego w Krakowie ścięto banitę, magnata Samuela Zborowskiego. Egzekucja odbyła się na dziedzińcu zamku wawelskiego.

1648 (376 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie Powstania Chmielnickiego miała miejsce bitwa pod Korsuniem. Siedmiotysięczną armią polską dowodzili hetman Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski. Przeciwko stanęła dwudziestotysięczne wojsko kozacko-tatarskie pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj-beja. W skutek wprowadzenia złej taktyki i licznych błędów polskich dowódców bitwa ta zakończyła się klęską, z której ocalało tylko 650 żołnierzy Polskich, a Potocki i Kalinowski trafili do kozackiej niewoli.

1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie wojska doznały klęski w bitwie pod Ostrołęką, w czasie powstania listopadowego, zginęło około 6,5 tysiąca żołnierzy.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Salichą na Wołyniu miała miejsce bitwa wojsk polskich pod dowództwem generała Edmunda Różyckiego (zdjęcie) z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez kapitana Łomonosowa. Bitwa zakończyła się spektakularnym zwycięstwem wojsk polskich

1906 (118 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Skarżysku-Kamiennej urodził się ppłk Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa”, działacz Organizacji Narodowo-Radykalnej i Grupy „Szańca”, żołnierz Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, NSZ, zastępca dowódcy w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ.

1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zakończyły się walki I Brygady Legionów Polskich z armią rosyjską pod Konarami. Śmierć poniosło około 150 żołnierzy, a ponad 600 legionistów odniosło rany.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polski niszczyciel „Piorun” rozpoczął starcie z pancernikiem „Bismarck”, dzięki temu niemiecki okręt został zatopiony.

1943 (81 lat temu)

Grupa dywersyjna Armii Krajowej Obwodu Łowicz dokonała przecięcia sieci telefonicznej biegnącej wzdłuż dróg Łowicz-Bolimów-Żyrardów, Łowicz-Sochaczew, Łowicz-Łyszkowice-Skierniewice. W odwecie Niemcy zamordowali 29 osób.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego przekazana została przez polski Rząd do dyspozycji aliantów na żądanie Wielkiej Brytanii.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
20 osobowy oddział sowietów uprowadził żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ ppor. Dubowskiego ps. „Ryczka” i szefa kompanii sierż. Kliczkę ps. „Ryś”. Zostali wywiezieni do siedziby NKWD, a następnie do Kielc. Po tym wydarzeniu zdecydowano w porozumieniu z amerykanami o zmianie miejsca postoju Brygady.

1947 (77 lat temu)

Liga Niepodległości Polski utworzona została w Londynie, w jej skład weszli członkowie działającego podczas II wojny światowej Związku Piłsudczyków.

1948 (76 lat temu)

Komendant Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej ppor. Mieczysław Niedziński ps „Niemen” został zabity przez NKWD w okolicach Grodna.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek