Dziennik Historii Polski

25 Stycznia

1491 (532 lata temu)

Połączone wojska polsko-rusińskie pod przywództwem kasztelana lwowskiego Mikołaja z Chodcza i kniazia Semena Jurewicza Holszańskiego, w bitwie pod Zasławiem na Wołyniu pokonały Tatarów.

1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I Romanowa jako króla Polski.

1886 (137 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał Emil Przedrzymirski-Krukowicz w 1939 roku dowodził Armią „Modlin”, a później tzw. armią gen. Przedrzymirskiego w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

1894 (129 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się Aleksander Kierski major piechoty Wojska Polskiego zamordowany przez NKWD w Charkowie.

1925 (98 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, jeden z ostatnich komendantów z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1930 (93 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się najmłodszy żołnierz Armii Krajowej odznaczony orderem Virtuti Militari Jerzy Bartnik ps. „Magik”. W Powstaniu Warszawskim był członkiem 3 plutonu 1 kompanii Batalionu AK „Parasol" w Zgrupowaniu „Radosław”.

1932 (91 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 85 lat zmarł weteran Powstania styczniowego ppor. Robert Łaszewski.

1935 (88 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Generał Kordian Zamorski został komendantem głównym Policji Państwowej.

1940 (83 lata temu)

W Lublinie Niemcy aresztowali 23 kapucynów i uwięzili ich na Zamku Lubelskim. Zostali oskarżeni o przechowywanie oficerów polskich oraz udział w tajnych organizacjach. 18.06.1940 roku wywieziono zakonników do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, a 14.12.1940 roku przeniesiono do KL Dachau.

1940 (83 lata temu)

Z rozkazu generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” powstał Obszar Południe nr IV Krakowsko-Śląski Związku Walki Zbrojnej.

1943 (80 lat temu)

We wsi Cieszyn w powiecie zamojskim oddziały polskiej partyzantki w ramach akcji „Wieniec II” stoczyły walkę z osadzonymi tu przez władze hitlerowskie niemieckimi, rumuńskimi i ukraińskimi przesiedleńcami. Udział w akcji wzięły 4 oddziały szturmowe AK.

1943 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozstrzelano w obozie KL Auschwitz 52 więźniów podejrzanych o konspirację. Wśród zamordowanych był pułkownik Jan Karcz (na zdjęciu), który dowodził w kampanii z 1939 roku Mazowiecką Brygadą Kawalerii oraz 45 letni kapitan AK Jan Bracik „Soła” żołnierz 12 pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, w czasie okupacji konspirator oraz współtwórca Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej.

1944 (79 lat temu)

Oddział UPA napadł na wieś Szypowce w obwodzie tarnopolskim. Życie straciło 21 Polaków.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone