Dziennik Historii Polski

25 Marca

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Chynowem w województwie mazowieckim. W starciu tym 600 osobowy oddział partyzancki pod dowództwem pułkownika Władysława Kononowicza pokonał po całodziennej walce trzy kolumny wojsk rosyjskich

1897 (127 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Józef Jungrav. Pułkownik pilot Wojska Polskiego, uczestnik wojny z 1920 roku. W 1940 Szef Oddziału Ogólnego Dowództwa Lotnictwa w Paryżu. W 1944 kierownik katedry lotnictwa w Wyższej Szkole Wojennej. Zamordowany po sfałszowanym procesie wraz pięcioma innymi oficerami 7 sierpnia 1952 w Więzieniu Mokotowskim.

1905 (119 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Wanda Chodkowska. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie. Nosiła imię zakonne Anicilla. Chodkowska była sanitariuszką w Armii Krajowej. Służyła w oddziale „Bakcyl”. Poległa już pierwszego dnia powstania warszawskiego w drodze do rannego żołnierza.

1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się por. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Błażej”. Był politykiem Stronnictwa Narodowego oraz oficer NOW i NSZ. Po rozwiązaniu AK współtwórca Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. 3 listopada 1947 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 stycznia 1948 r. przy ul. Rakowieckiej.

1936 (88 lat temu)

Odbył się w Krakowie demonstracyjny pogrzeb 10 robotników zastrzelonych przez policję w czasie rozpędzania demonstracji z 23 marca. W mieście ogłoszono strajk powszechny.

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Nad kanałem La Manche został zestrzelony polski pilot porucznik Aleksander Wróblewski. Był on absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa, pilotem 111 i 131 Eskadry Myśliwców, a od kwietnia 1941 roku także pilotem Dywizjonu 303.

1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z niemieckiego więzienia na Pawiaku w Warszawie wyruszył transport 700 mężczyzn i 400 kobiet do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin (Majdanek). Wśród więźniów był ks. Roman Archutowski (zdjęcie), współpracownik wywiadu podziemia narodowego. Zmarł na tyfus w obozowym szpitalu w kwietniu 1943 roku.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddziały NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Biłgoraja dokonały pacyfikacji wsi Brzyska Wola w województwie podkarpackim. Celem akcji było znalezienie partyzantów oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” (zdjęcie). Ofiarami komunistów padli leśniczy Stanisław Diakiewicz i sołtys Socha, zamordowano ich w lesie w okolicach Kulna.

1950 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał na karę śmierci Zygmunta Liberę ps. „Babinicz”, starszego sierżanta Armii Krajowej, podporucznika członka zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wyrok wykonano 28 maja 1950 roku w więzieniu na Zamku w Lublinie.

1977 (47 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Została utworzona niepodległościowa i antykomunistyczna organizacja Ruch Obrony Praw Człowiek i Obywatela.

1998 (26 lat temu)

Nastąpiła w Watykanie wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konkordat zawarty w 1993 roku pomiędzy Watykanem, a Rzeczpospolitą Polską.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek