Dziennik Historii Polski

25 Czerwca

1447 (575 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.

1629 (393 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.

1794 (228 lat temu)

Oddziały powstańcze dowodzone przez generała lejtnanta Jakuba Jasińskiego i podpułkownika Stefana Grabowskiego przypuściły pod Sołami atak na dwa obozy wojsk rosyjskich. Batalia ta zakończyła się jednak klęską Polaków.

1863 (159 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.

1903 (119 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.

1921 (101 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.

1923 (99 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.

1943 (79 lat temu)

W Warszawie na rogu ulicy Marszałkowskiej 134 róg Świętokrzyskiej, przed siedzibą Miejskich Zakładów Komunikacyjnych żołnierze oddziału bojowego 993/W kontrwywiadu Komendy Głównej AK dokonali nieudanego zamachu na Ernsta Dürrfelda hitlerowskiego zarządcę przedsiębiorstw miejskich, członka NSDAP, odpowiedzialnego za zesłanie do obozów koncentracyjnych kilkudziesięciu osób.

1943 (79 lat temu)

W miejscowości Aleksandrów pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy i Niemcy zastrzelili nie ustaloną liczbę Polaków, większość wywieźli do obozów w Zwierzyńcu, Zamościu i na Majdanku. Na miejscu pozostawili 5 dziewcząt, które gwałcili.

1951 (71 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.

1976 (46 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.

1986 (36 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.

1998 (24 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone