Dziennik Historii Polski

24 Listopada

1227 (796 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Książę krakowski Leszek Biały został zamordowany w czasie zjazdu władców piastowskich w Gąsawie na pograniczu Kujaw i Wielkopolski.

1644 (379 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się w Warszawie uroczystość odsłonięcia kolumny króla Zygmunta III Wazy.

1648 (375 lat temu)

Zakończyło się nieudane kozackie oblężenie Zamościa podczas powstania Chmielnickiego.

1875 (148 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się malarz, rzeźbiarz Xawery Dunikowski, w czasie pobytu w KL Auschwitz pomagał tworzyć konspirację wraz z rtm. Witoldem Pileckim.

1904 (119 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie przy ulicy Rakowieckiej władze carskie uruchomiły więzienie karne; w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej dominacji więziono, torturowano i mordowano w nim przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i działaczy niepodległościowych.

1942 (81 lat temu)

W Grzegorzówce w województwie podkarpackim żandarmi niemieccy zamordowali pięciu Polaków udzielających pomocy Żydom. Ukrywali się w specjalnie wybudowanym dla nich bunkrze.

1943 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie jednej z ulicznych egzekucji prawdopodobnie przy ul. Nabielaka w Warszawie został zamordowany przez Niemców Jerzy Antoni Lewiński ps. „Chuchro”. Był majorem saperów Wojska Polskiego, organizatorem i szefem Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z sowieckiego transportu, z obozu w Bakończycach pod Przemyślem do łagru w Borowiczach (obwód nowogrodzki), uciekł por. Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej, dowódca oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Stanisław Mikołajczyk przestał pełnić funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie. Jego miejsce zajął Tomasz Arciszewski.

1945 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Rzeszowie dowodzona przez podporucznika Kazimierza Dziekońskiego formacja Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość "Straż" wykonała wyrok śmierci na kierowniku Sekcji do Walk z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie podporuczniku Ludwiku Bojanowskim.

1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Lubstówku w Wielkopolsce doszło do starć oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem porucznika Antoniego Fryszkowskiego ps. „Ryś” z oddziałami Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego. Podczas walk zginęło ośmiu komunistów i jeden żołnierz NZW.

1947 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczął się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym pierwszy proces oświęcimski. Sądzonych był 40 członków załogi obozu KL Auschwitz. 23 osoby skazano na śmierć (dwa wyroki zmieniono na dożywocie), sześciu skazano na dożywocie, jedną osobę uniewinniono, a pozostali dostali kary od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

1950 (73 lata temu)

W Kamesznicy, powiat żywiecki, na zboczu Baraniej Góry komuniści w sile 309 funkcjonariuszy urządzili obławę i zastrzelili dwóch żołnierzy ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ. W walce polegli kpr. Władysław Szczotka ps. „Orlik” i Jan Filary ps. „Undraszek”, „Lis”. Żołnierzy NSZ wydał tajny współpracownik UB ps. „Celnik”.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone