Dziennik Historii Polski

24 czerwca

972 (1050 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa pod Cedynią, wojska Niemieckie zostały pokonane przez oddziały Mieszka I i jego brata Czcibora.

1794 (228 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały powstańcze stoczyły pod Osowcem zwycięską bitwę z wojskami pruskimi. Wojska dowodzone przez pułkownika Tadeusza Niewiarowskiego rozbiły miejscową pruską placówkę.

1838 (184 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się wybitny polski malarz Jan Matejko, stworzył m.in. takie obrazy jak: „Hołd Pruski”, „Unia Lubelska”, „Stańczyk”, „Bitwa pod Grunwaldem” oraz cykl „Poczet królów i książąt polskich”.

1909 (113 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się Ludwik Widerszal ps. ,,Pisarczyk''. Był historykiem i archiwistą. Docent Uniwersytetu Warszawskiego. Działał w Biurze Informacji Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

1916 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Białymstoku urodziła się Stanisława Gwoździej ps. „Sława” łączniczka Armii Krajowej. W pracę konspiracyjną zaangażowała się po zamordowaniu w Katyniu swojego narzeczonego porucznika 42. Pułku Piechoty Franciszka Majewskiego. Aresztowana została przez Niemców w lipcu 1942 roku. Zamordowana listopada 5 listopada 1942 roku w Białymstoku razem z 24 innymi Polakami.

1941 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria wydał rozkaz rozstrzelania wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w zachodnich obwodach ZSRR, których ewakuacja w głąb kraju była niemożliwa. Masakry przyniosły prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ofiar.

1942 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie niemiecka brygada SS przeprowadziła tzw. „akcję błyskawiczną”. Z domów zaczęto wyrzucać ludzi, przeważnie kobiety, starców i dzieci. Kierowano ich grupami do obozu przy ulicy Janowskiej i tam rozstrzeliwano. Część wywieziono do obozu w Bełżcu. W trakcie akcji śmierć poniosło od 5000 do 8000 ludzi.

1943 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Zbydniowie koło Stalowej Woli w województwie podkarpackim oddział SS dokonał masowego mordu na 19 Polakach. Zbrodni tej dokonano podczas odbywającego się w dworku rodziny Horodyńskich wesela.

1943 (79 lat temu)

220 więźniów Pawiaka zamordowanych zostało przez Niemców na terenie getta w Warszawie.

1943 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się druga fala wysiedleń Polaków z Zamojszczyzny, łącznie Niemcy wypędzili około 100 tysięcy osób.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Polak Edek Galiński i Żydówka Mala Zimetbaum uciekli z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W lesie w Pieńkach Karlińskich koło Piotrkowa Trybunalskiego niemiecki pluton egzekucyjny dokonał mordu na ponad 50 osobach narodowości polskiej.

1946 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas obławy UB i KBW zginął dowódca partyzantki Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie major Marian Bernaciak ps. „Orlik”.

1948 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Nie chcąc wpaść w ręce UB rozerwał się granatem ppor. Tadeusz Zieliński ps. „Igła”. Żołnierz Armii Krajowej i dowódca oddziału WiN działający w Radomskiem i Kieleckiem.

2005 (17 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Uroczyste otwarcie odbudowanego Cmentarza Obrońców Lwowa z udziałem prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki i prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone