Dziennik Historii Polski

23 Lutego

1766 (258 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł król Polski w latach 1704-1709 Stanisław Leszczyński.

1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Rząśniku urodził się Jan Kmiołek ps. „Wir”, żołnierz Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego w szeregach WiN i NZW. W latach 1946–1951 dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego działającym w rejonie Nasielska, Pułtuska i Wyszkowa.

1923 (101 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się Zdzisław Życieński ps. „Zadora” „Wojciech Skrzetuski”, „Krzysztof”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, pracownik wywiadu i kontrwywiadu NSZ.

1929 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Anna Stupnicka-Bando ps. „Anka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

1929 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się w Warszawie Hanna Stadnik ps. „Hanka”. Działalność w konspiracji rozpoczęła w 1942 roku, przenosiła „Biuletyn Informacyjny”, meldunki i broń. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w kompanii ppor. Witolda Janiszewskiego ps. „Withal”.

1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Patrol bojowy Armii Krajowej pod pod dowództwem podporucznika Jerzego Wiszniowskiego ps. „Wisz” dokonał napadu na niemiecki pociąg wojskowy stojący na stacji na podwarszawskim Grochowie. Żołnierze skradli ckm, dwie taśmy amunicji, działko przeciwpancerne oraz 20 pocisków do niego.

1944 (80 lat temu)

Pod Borowem, powiat kraśnicki, Niemcy rozbili patrol Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Skowrońskiego ps. „Knoll” z oddziałów rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. Zginęło kilku żołnierzy NSZ.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie Niemcy aresztowali podczas rozklejania antyniemieckiego plakatu 16 letnią Teresę Bogusławską ps. „Tereska”, członkinię 6 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Bogusławska zajmowała się też szyciem powstańczych mundurów i opasek.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł Stefan Wincenty Frelichowski ksiądz katolicki, podharcmistrz, opiekun chorych, przyjaciel dzieci i młodzieży, organizator prasy kościelnej i działacz misyjny, kapelan Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen i Dachau, błogosławiony męczennik, patron harcerzy polskich.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” (zdjęcie), na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

1949 (75 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona przez Zbigniewa Zarębskiego ps. „Kanciarz” napadła na kasę Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Tyszowcach w województwie lubelskim. Udało się zdobyć gotówkę w kwocie dwa i pół miliona złotych, podczas akcji ranny został milicjant Wawrzyniec Hałasa.

1960 (64 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 86 lat zmarł generał Bolesław Szarecki lekarz wojskowy, weteran pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, uczestnik walk pod Monte Monte Cassino, szef służby zdrowia Armii Polskiej generała Władysława Andersa w Związku Radzieckim.

1987 (37 lat temu)

Został założony w Katowicach Komitet Wolnych Związków Zawodowych na czele z Kazimierzem Świtoniem.

1988 (36 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł aktor, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego Mieczysław Milecki właść. Loretz.

1998 (26 lat temu)

Został ratyfikowany przez Jana Pawła II i Aleksandra Kwaśniewskiego konkordat pomiędzy Polską, a Stolicą Apostolską.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek