Dziennik Historii Polski

23 Czerwca

1818 (206 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbył się uroczysty pogrzeb w katedrze na Wawelu Tadeusza Kościuszki.

1923 (101 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Gdyni Antoni Abraham. Był działaczem społecznym, walczący o polskość Kaszub i Pomorza. Delegat kaszubski na konferencję pokojową w Paryżu w 1919r.

1937 (87 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Arcybiskup krakowski Adam Sapieha podjął decyzję o przeniesieniu szczątków marszałka Piłsudskiego z krypty św. Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

1944 (80 lat temu)

Odwet za zamordowanie 38 Polaków ze wsi Glinciszki. Oddział V Brygady Wileńskiej AK zabił 27 Litwinów we wsi Dubinki.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy rozpoczęli likwidację drugiego, co do wielkości w Polsce getta w Łodzi. Szacuje się, że spośród umieszczonych w nim ponad 200 tysięcy Żydów ocalało zaledwie od 5 do 10 tysięcy.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Palmirach odbył się pogrzeb rozstrzelanego przez Niemców Macieja Rataja, był marszałkiem Sejmu i stał na czele ruchu ludowego.

1950 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Popowie Borowym doszło do obławy na patrol żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału st. sierż Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój" pod dowództwem Władysław Grudzińskiego ps. „Pilot". W obławie oprócz dowódcy polegli: st. strz. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, st. strz. Czesław Wilski ps. „Brzoza”, st. strz. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda".

1952 (72 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zginął w obławie MO-KBW Jan Hadam „Agrest” żołnierz Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, a następnie Armii Krajowej oraz WiN. W ramach utworzonego II Inspektoratu Zamojskiego AK pełnił funkcję dowódcy Rejonu Radecznica-Sułów w obwodzie I Zamość.

1992 (32 lata temu)

Polska i Białoruś podpisały układ o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek