Dziennik Historii Polski

22 Czerwca

1768 (256 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas konfederacji barskiej krakowianin Marcin Oracewicz w obronie miasta, zabił pułkownika rosyjskiego Bocka. Do tego celu użył broni nabitej guzikiem oderwanym od żupana.

1882 (142 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Lublinie urodziła się podpułkownik Aleksandra Zagórska. Legionistka, organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet. Była matką Orlęcia Lwowskiego Jurka Bitschana.

1897 (127 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się major Henryk Dobrzański w kampanii z września 1939 roku był zastępcą dowódcy 110. pułku ułanów Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. Po kapitulacji stolicy pod pseudonimem „Hubal” walczył z Niemcami tworząc Oddział Wydzielony Wojska Polskiego.

1913 (111 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz ZWZ-AK, członek Zrzeszenia WiN i adwokat Władysław Siła-Nowicki. W latach 1947-56 więziony przez komunistów, działał w opozycji antykomunistycznej, od 1991 do 1993 roku poseł na Sejm.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Nastąpiło wyodrębnienie kontrwywiadu ze struktur wywiadu Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.

1922 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Janina Przysiężniak ps. „Jaga”. łączniczka i sanitariuszka AK. Żona mjr Franciszka Przysiężniaka. W 1945 aresztowana przez UB. Mimo że była w 7 miesiącu ciąży, torturowana w czasie przesłuchania. Została zastrzelona przed własnym domem 30 marca 1945.

1941 (83 lata temu)

Podczas odwrotu Armii Czerwonej z ziem II RP zajętych w 1939 roku NKWD dokonało mordu na tysiącach Polaków więzionych m.in. w Wilnie, Łucku i we Lwowie.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddział Armii Krajowej „Wybranieccy” pod dowództwem ppor. Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz” zdobył i opróżnił niemieckie magazyny w Chmielniku na Kielecczyźnie.

1982 (42 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zlikwidowali w Chorzowie 5 -osobową grupę uczniów Policealnego Studium Zawodowego Górnictwa Węglowego, która zajmowała się kolportażem solidarnościowych ulotek.

2004 (20 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła Maria Zofia Łyczko ps. „Szara”, harcmistrzyni, pedagog, sierżant podchorąży Armii Krajowej. W czasie okupacji hitlerowskiej łączniczka, a następnie żołnierz Zgrupowania „Żelbet” ZWZ-AK.

2004 (20 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła harcerka, siostra Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” Anna Zawadzka, brała udział w Powstaniu Warszawskim.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek