Dziennik Historii Polski

21 Czerwca

1305 (719 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wacław III Czeski został królem Polski. Był on ostatnim z dynastii Przemyślidów. W momencie objęcia tronu polskiego miał 16 lat.

1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Rząd Narodowy wydał Dekret o Pospolitym Ruszeniu, w którym wezwał mieszkańców Królestwa Polskiego w wieku od 17 do 50 lat do formowania zbrojnych oddziałów. Do kawalerii powoływano szlachtę i oczynszowanych chłopów, których stać było na zakup konia, pozostali mieli tworzyć oddziały piechoty.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer” (grafika) pokonał w potyczce pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim wojska rosyjskie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy, a rosyjskie około 120.

1866 (158 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł jeden z dowódców w czasie Powstania Listopadowego generał Piotr Szembek.

1885 (139 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich i POW pułkownik Janusz Jędrzejewicz, od 1928 do 1935 roku poseł na Sejm, a w latach 1933-34 piastował urząd premiera RP.

1912 (112 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się Kazimierz Leski ps. „Bradl” - inżynier, konstruktor, pułkownik pilot, oficer wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Od 1942 organizator przerzutu kurierów z okupowanej Polski na Zachód.

1921 (103 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, harcerz, uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku. Był członkiem Związku Jaszczurczego, walczył w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski. Był inicjatorem strajków studenckich w Krakowie w 1946 roku. Do lat 80-tych Inwigilowany przez SB.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Palmirach Niemcy rozstrzelali Janusza Kusocińskiego. Był lekkoatletą, mistrzem olimpijskim z 1932 roku w biegu na 10 kilometrów. Walczył w kampanii polskiej 1939 roku. Podczas okupacji zaangażowany w działalność konspiracyjną.

1943 (81 lat temu)

W Grodzisku Mazowieckim patrol Armii Krajowej wykonał wyrok śmierci na tłumaczu tamtejszej komendy żandarmerii, volksdeutschu Alojzym Wahl vel Walecha.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Został ogłoszony wyrok w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie. Oskarżeni zostali o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. Trzy osoby zmarły w sowieckim więzieniu: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek", wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Poznaniu na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego został rozstrzelany przez kata UB Jana Młynarka kpt. Jan Kempiński ps. „Błysk”. Był 25- letnim partyzantem, dowodził jedną z najlepiej zorganizowanych, doskonale uzbrojonych i mobilnych jednostek Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta.

1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Brookwood zmarł gen. Jan Jur-Gorzechowski. Współorganizator i dowódca akcji uwolnienia 10 więźniów z Pawiaka w 1906 roku. Był pierwszym dyrektorem Policji Państwowej i Dowódcą 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie oraz Komendantem Straży Granicznej II RP.

1967 (57 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zmarła Władysława Maciesza ps. „Katarzyna”, była Kurier wywiadu 1 pułku Legionów oraz senatorem II RP. Podczas II wojny światowej służyła jako kurier głębokiego wywiadu Armii Krajowej. Odznaczona Orderem Virtuti Militari.

1990 (34 lata temu)

Parlamenty Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej uznały nienaruszalność zachodniej granicy Polski.

2023 (rok temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 96 lat zmarł Witold Cegieła ps. „Tolek”, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek