Dziennik Historii Polski

20 Maja

1350 (674 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie króla Kazimierza III Wielkiego pokonały pod Żukowem koło Sochaczewa Litwinów pustoszących polskie ziemie w trwającym wtedy konflikcie o Ruś halicko-wołyńską.

1648 (376 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł król Władysław IV Waza.

1809 (215 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie księcia Józefa Poniatowskiego zdobyły Twierdzę Zamość.

1881 (143 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych od 1939 do 1943 roku generał Władysław Sikorski. Pełnił również funkcję premiera RP na uchodźstwie.

1901 (123 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Karze chłosty zostały poddane dzieci z Wrześni strajkujące przeciw przymusowi nauki religii w języku niemieckim.

1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się publicysta i prozaik Gustaw Herling-Grudziński. Brał udział w Bitwie o Monte Cassino i był więziony w radzieckich łagrach. Jest autorem m.in takich dzieł jak: "Dziennik pisany nocą" czy "Inny świat".

1927 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Dziedzicach w powiecie bielskim urodził się Bolesław Palarz ps. „Ogień”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego ps. „Bartek”.

1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Miała miejsce udana akcja oddziału dyspozycyjnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Motor 30”, polegająca na uwolnieniu więźniów przewożonych transportem kolejowym z Warszawy do KL Auschwitz na stacji kolejowej w Celestynowie. Akcją dowodził kpt. Mieczysław Kurkowski ps. „Mietek” (zdjęcie), a jego zastępcą był Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”. Udało się uwolnić 49 osób.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Janowem Lubelskim oddziały 1. Pułku Legi Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonadra Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” stoczyły zwycięską walkę z konwojem niemieckim.

1944 (80 lat temu)

Gestapo dokonało pacyfikacji dworu w przysiółku Jamy-Przybysz w gminie Radomyśl Wielki na Podkarpaciu. Dwór ten był w czasie okupacji centrum konspiracji.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Egzemplarz pocisku niemieckiego V-2 został zdobyty przez AK i zbadany, wyniki przekazano do Wielkiej Brytanii.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddział byłych żołnierzy AK z rozkazu Delegatury Sił Zbrojnych uwolnił kilkuset więźniów z obozu NKWD w Rembertowie w nocy z 20 na 21 maja.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek