Dziennik Historii Polski

20 Czerwca

1566 (458 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się przyszły król Polski Zygmunt III Waza.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego dowodzone przez generała Zygmunta Jordana (zdjęcie) wojska powstańcze zostały rozbite pod Gacami Słupeckimi i Komarowem przez 2 roty rosyjskie. Rosjanie zapędzili Polaków w stronę Wisły, w której utonęła znaczna część żołnierzy, pozostałych aresztowano.

1922 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Górny Śląsk powrócił do Macierzy. Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyło do Katowic. Powitanie odbyło się na moście w Szopienicach, skąd oddziały przeszły na katowicki rynek. W wydarzeniach uczestniczyli działacze na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski, m.in. Wojciech Korfanty, pierwszy wojewoda śląski Józef Rymer, a także powstańcy i działacze narodowi.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Władze emigracyjne z premierem Władysławem Sikorskim przeniosły się z Francji do Londynu.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy na przestrzeni dwóch dni (20-21 czerwca) dokonali mordu na 378 więźniach Pawiaka i Alei Szucha, wśród rozstrzelanych byli m.in. Maciej Rataj i Janusz Kusociński.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zmarł ksiądz Teodor Taczak. Uczestnik i kapelan Powstania Wielkopolskiego, działacz i współpracownik organizacji narodowych, członek Ligi Narodowej, profesora prawa kanonicznego, teologii moralnej i nauk społecznych. Był aresztowany dwukrotnie przez Niemców

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Kazimierz Piechowski, razem z trzema innymi więźniami, dokonał spektakularnej ucieczki z KL Auschwitz, przebierając się uprzednio w mundur SS i wyjeżdżając z obozu zarekwirowanym samochodem osobowym Steyr 220.

1944 (80 lat temu)

Mordu na 38 Polakach podczas pacyfikacji wsi Glinciszki na Wileńszczyźnie dokonała litewska policja współpracująca z Niemcami.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wykonany został wyrok śmierci przez powieszenie na agencie Gestapo odpowiedzialnym za aresztowanie Komendanta Głównego AK generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” - Eugeniuszu Świerczewskim.

1982 (42 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Londynie zmarł gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz. W wojnie obronnej 1939 dowodził 16. dywizją piechoty, w 1940 organizował i dowodził Samodzielną Brygadą Strzelców Podhalańskich. W latach 1941/43 obejmował funkcję szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR, dowodził 5. Kresową Dywizją Piechoty, następnie był zastępcą dowódcy: Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego.

2022 (2 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Od 2022 roku obchodzony jest Narodowy Dzień Powstań Śląskich - święto państwowe ustanowione ustawą Sejmu 12 maja 2022 r.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek