Dziennik Historii Polski

19 Września

1675 (349 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim lat 1672-1676, wojska turecko-tatarskie rozpoczęły oblężenie twierdzy w Trembowli. Nieliczna polska załoga motywowana do walki przez bohaterską żonę komendanta Annę Chrzanowską odparła wszystkie ataki wroga.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego bracia Feliks i Dominik Krasuscy, Władysław Wnętowski i Wojciech Kunke dokonali na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nieudanego zamachu na carskiego naczelnika rządu cywilnego generała Fiodora Berga.

1892 (132 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Jan Piekałkiewicz, działacz Stronnictwa Ludowego, od 1942 roku był Delegatem Rządu RP na Kraj. Został aresztowany i zamordowany przez Niemców w 1943 roku.

1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Padła Kępa Oksywska. Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża płk Stanisław Dąbek popełnił samobójstwo.

1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Dowódca Grupy Operacyjnej „Czersk” generał Stanisław Grzmot-Skotnicki zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie nad Bzurą.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Krakowie, Gestapo aresztowało karmelitę ojca Michała Kozę. Trafił do więzienia na Montelupich, a następnie do KL Auschwitz jako nr 6613. W grudniu 1940 roku został przewieziony do obozu w Dachau, gdzie nadano mu numer 22213. Zmarł z wycieńczenia i głodu 14 maja 1942 roku w wieku trzydziestu trzech lat. Ciało zostało spalone.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wielkiej obławy w Warszawie Niemcy aresztowali ponad 2 tysiące mężczyzn. Wśród nich znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie dał się zatrzymać, aby dotrzeć do KL Auschwitz w celu zebrania informacji na temat obozu.

1943 (81 lat temu)

W nocy z 19 na 20 września z oflagu w Doessel koło Warburga, podziemnym tunelem, uciekło 47 polskich żołnierzy. 37 z nich zostało przez Niemców schwytanych i zamordowanych.

1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Poległ podporucznik Jan Wuttke dowódca 3 batalionu kompanii „Giewont”.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek