Dziennik Historii Polski

17 Sierpnia

1431 (591 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.

1538 (484 lata temu)

W czasie wojny polsko-mołdawskiej 20 tysięcy żołnierzy polskich pod wodzą hetmana Jana Tarnowskiego przekroczyły Dniestr i rozpoczęł oblężenie Chocimia, której broniły oddziały perkułaba Teodora.

1629 (393 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.

1649 (373 lata temu)

Podpisano ugodę zborowską pomiędzy Rzeczpospolitą i Kozakami, nadającą Kozakom wiele przywilejów, ponadto Bohdan Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana wojska zaporoskiego.

1794 (228 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.

1920 (102 lata temu)

Podczas wojny polsko-bolszewickiej siły polskie osiągnęły linię Biała Podlaska – Międzyrzec – Siedlce – Kałuszyn – Mińsk Mazowiecki.

1920 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.

1920 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.

1939 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.

1940 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.

1953 (69 lat temu)

116 osób związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość zostało aresztowanych przez władze komunistyczne.

1996 (26 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone