Dziennik Historii Polski

15 Maja

1702 (322 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł hetman wielki koronny Feliks Kazimierz Potocki. Dowodził wojskami polskimi w zwycięskiej bitwie z Tatarami pod Podhajcami w 1698 roku.

1807 (217 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Miała miejsce bitwa pod Szczawienkiem, znana również jako bitwa pod Strugą lub bitwa na Czerwonych Polach, w której Pułk Ułanów Włosko-Polskich starł się z wojskami pruskimi. Główna batalia miała miejsce 15 km od Strzegomia. W bitwie tej 280 ułanów polskich pobiło znacznie liczniejsze jednostki pruskie.

1814 (210 lat temu)

Car rosyjski Aleksander I powołał do życia Komitet Wojskowy, którego zadaniem miało być przekształcenie Armii Księstwa Warszawskiego w Armię Królestwa Kongresowego. W jego skład weszli generałowie: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wielhorski, Józef Zajączek, Józef Sierakowski, Stanisław Skarbek-Woyszczyński, Antoni Paweł Sułkowski i Franciszek Maksymilian Paszkowski.

1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozstrzelany został przez władze rosyjskie Zygmunt Padlewski, członek Komitetu Centralnego Narodowego, naczelnik warszawskiej organizacji miejskiej oraz powstania w guberni płockiej.

1885 (139 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się legionista i historyk wojskowości generał Marian Kukiel. W latach 1942-49 minister obrony narodowej w rządzie na uchodźstwie.

1926 (98 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie Przewrotu Majowego dobiegły końca walki wojsk rządowych ze zwolennikami Józefa Piłsudskiego. Na skutek trwającej dwa dni rewolty życie straciło prawie 400 osób, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd.

1936 (88 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Premierem i ministrem spraw wewnętrznych został generał Felicjan Składowski, funkcję pełnił do końca września 1939 roku.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Grupa sabotażowa Związku Walki Zbrojnej „Palmiry” rozpoczęła na terenie Warszawy akcję propagandową polegającą na rozklejaniu plakatów ośmieszających zastępcę Hitlera Rudolfa Hessa.

1977 (47 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Utworzono pierwszą w PRL niezależną organizację studencką - Studencki Komitet Solidarności w Krakowie.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek