Dziennik Historii Polski

14 Kwietnia

966 (1058 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Został przyjęty przez władcę Polski Mieszka I chrzest święty. Data symboliczna.

1863 (161 lat temu)

Podczas Powstania Styczniowego rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską w województwie mazowieckim. Oddział powstańczy pod dowództwem majora Walerego Remiszewskiego został zaskoczony przez Huzarów i Kozaków rosyjskich. Duża przewaga liczebna Rosjan i choroba polskiego dowódcy sprawiły, że oddziały powstańcze poniosły klęskę. W bitwie zginęło 30 Polaków, jednak Rosjanie dobili jeńców i ostatecznie śmierć poniosło 72 powstańców. Wrogowie stracili 50 żołnierzy.

1892 (132 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał brygady Czesław Młot-Fijałkowski. Był dowódcą 18 Dywizji Piechoty, od marca 1939 roku Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, którą dowodził do 12 września 1939 roku.

1914 (110 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Finlandii urodził się kapitan Antoni Rymsza ps. „Maks”. Był dowódcą plutonu w V Brygadzie Wileńskiej AK Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się pilot i dowódca wsławionego w bitwie o Anglię Dywizjonu 303 Jan Zumbach ps. „Kaczor Donald”.

1924 (100 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Andrzej Zalewski, dziennikarz radiowy i telewizyjny. W czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną jako harcerz ZHP, a później jako żołnierz Armii Krajowej.

1924 (100 lat temu)

Rząd Władysława Grabskiego przeprowadził reformę walutową i zmienił ustrój pieniężny w Polsce. Ustalona została m.in. relacja dotychczasowej marki polskiej do nowego złotego, było to 1 800 000 marek za 1 złotego.

1934 (90 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Został powołany Obóz Narodowo-Radykalny - ONR.

1935 (89 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej Andrzej Gwiazda. Był również współautorem 21 Postulatów Sierpniowych i jednym z założycieli NSZZ „Solidarność”.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Józefowie Dużym doszło na Podlasiu masowej akcji pacyfikacyjnej. Podczas jej trwania oddziały SS, gestapo oraz żandarmerii niemieckiej zamordowały 217 osób.

1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Gdańsku komuniści zamordowali kpt. Adama Dedio ps. „Kopiec”. Walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Był żołnierzem ZWZ-AK oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie związał się z podziemiem narodowym, był oficerem wywiadu XII Okręgu Morskiego NZW. Pochowany potajemnie na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Działalność w podziemiu antykomunistycznym ujawnił mjr Jan Marian Czarnecki ps. „Pirat” żołnierz Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pod pozorem zwyczajnego życia prowadził dalszą konspirację organizując m.in. zaplecze bojowe i placówki terenowe. Aresztowany przez komunistów 7 października 1949 roku i skazany na dożywocie. Z więzienia wyszedł po siedmiu latach odsiadki.

1966 (58 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęły się główne obchody kościelne z okazji 1000 rocznicy Chrztu Polski.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek