Dziennik Historii Polski

13 Czerwca

1611 (413 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Po trwającym od 29 września 1609 roku oblężeniu pod naporem Polaków upadła twierdza Smoleńsk, która była jedną z potężniejszych twierdz w tym okresie.

1638 (386 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozegrała się bitwa pod Żowninem (obecnie Ukraina). Liczące 8 tysięcy żołnierzy wojska polskie pod dowództwem Mikołaja Potockiego (grafika) pokonały dwukrotnie większą armię kozacką dowodzoną przez hetmana Jakuba Ostrzanina, zmuszając ją do ucieczki za Dniepr.

1864 (160 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł działacz emigracyjny generał Henryk Dembiński. Był uczestnikiem wojen napoleońskich, a podczas powstania listopadowego pełnił funkcję gubernatora Warszawy.

1900 (124 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Nochowie urodził się Władysław Bartkowiak, sierżant Wojska Polskiego, pilot, uczestnik pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Służył w 3 Wielkopolskiej Eskadrze Lotniczej.

1905 (119 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się podpułkownik Wojska Polskiego Antoni Olechnowicz ps. „Pohorecki” „Meteor”. Był komendantem Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Żołnierz Wyklęty.

1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się szarża pod Rokitną. 64 ułanów z 2. szwadronu II Brygady Legionów Polskich w brawurowej szarży przełamało pozycje rosyjskie. Choć austro-węgierscy dowódcy nie wykorzystali tego sukcesu, Rosjanie sami wycofali się, oddając pole wojskom habsburskim.

1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas bitwy pod Rokitną śmierć poniósł dowódca ułanów II Brygady Legionów Polskich rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz.

1930 (94 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego Ryszard Kukliński. Przekazywał on tajne informacje do CIA o Układzie Warszawskim oraz planie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Ponarach Gestapo rozstrzelało aresztowanego w styczniu tego samego roku przywódcę Szarych Szeregów na Litwie Zbigniewa Skłodowskiego

1949 (75 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowany został por. Stefan Głowacki ps. „Smuga”, oficer Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, w czasie wojny obronnej w roku 1939 obrońca Augustowa i Suwałk, po wojnie członek antykomunistycznej organizacji konspiracyjnej podpułkownika Antoniego Olechnowicza ps. „Podhorecki”.

1990 (34 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Powstała jednostka GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno - Manewrowego im.Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek