Dziennik Historii Polski

10 Sierpnia

1702 (320 lat temu)

Zamek wawelski został zdewastowany i podpalony przez szwedzka armię.

1889 (133 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Na Lubelszczyźnie, w Kośminie nad Wieprzem urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, publicystka katolicka, działaczka konspiracyjna. W 1940 członkini kierownictwa Unii, a w latach 1941-1942 współzałożycielka i współprzewodnicząca społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski. W 1942 współzałożycielka Komitetu Pomocy Żydom przemianowany na Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz pamiątkową tablicą w Jerozolimie.

1913 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech” Edmund Osmańczyk. W czasie Powstania Warszawskiego nadawał codziennie audycje pod tytułem „Dzień Walki”.

1921 (101 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek, scenarzysta filmowy. W latach 1942 - 1944 uczeń Tajnej Głównej Szkoły Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz ZWZ AK ps. „Mały”. Po kapitulacji powstania więziony w Ożarowie.

1932 (90 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na polskim niszczycielu ORP „Burza”. Okręt został zamówiony w 1926 r. razem z bliźniaczą jednostką ORP „Wicher”.

1939 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.

1942 (80 lat temu)

Podczas likwidacji getta w Brzozowie Niemcy Zamordowali około 1400 Żydów.

1942 (80 lat temu)

Niemcy zlikwidowali tzw. „małe getto” w Warszawie w pobliżu ul. Chłodnej.

1944 (78 lat temu)

Żołnierze Rejonu Małogoszcz Narodowych Sił Zbrojnych aresztowali konfidenta gestapo i jego konkubinę, który podczas przesłuchania przyznał się do współpracy z Niemcami. Oboje zostali zlikwidowani w lesie Jarków.

1944 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.

1944 (78 lat temu)

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret o amnestii dla polskich więźniów przetrzymywanych na terenie Związku Radzieckiego.

1965 (57 lat temu)

Koniec II procesu oświęcimskiego, skazanych w nim zostało na dożywocie kilku członków SS z załogi niemieckiego obozu Auschwitz.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone