Dziennik Historii Polski

10 Lipca

1649 (375 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania Chmielnickiego rozpoczęła się obrona Zbaraża. 15 tysięczna polska załoga twierdzy dowodzona przez wojewodę ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego wspierana przez piechotę niemiecką broniła się przed atakami 300 tysięcznej armii Tatarów i Kozaków pod dowództwem chana Islama III Gireja.

1651 (373 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich bitwa pod Beresteczkiem, jedna z największych bitew lądowych XVII wieku mająca miejsce w czasie Powstania Chmielnickiego. Stanęły naprzeciw siebie liczące 100 tysięcy ludzi połączone wojska kozacko-tatarskie oraz armia Rzeczpospolitej w sile 63 tysięcy żołnierzy, prowadzona przez króla Jana Kazimierza.

1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej wojska powstańcze stoczyły aż trzy bitwy na przedpolach Warszawy. Z Rosjanami i Prusami walczono pod Raszynem, Błoniem i Gołkowem.

1812 (212 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa pod Mirem. Licząca 3 tysiące żołnierzy 4 Dywizja Lekkiej Kawalerii pod dowództwem generała dywizji Aleksandra Różanieckiego starła się z 9 tysięcznym korpusem kozackim atamana Matwieja Płatowa. Wobec ogromnych sił wroga Polacy ponieśli znaczne straty.

1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego miała miejsce trzecia bitwa pod Kałuszynem w trakcie której wojska powstańcze dowodzone przez generała dywizji Wojciecha Chrzanowskiego pobiły tylną straż rosyjską pod dowództwem generała Jewgienija Gołowina.

1866 (158 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie buntu zesłanych na Syberię polskich powstańców styczniowych zwanego też powstaniem zabajkalskim doszło do bitwy nad rzeką Bystrą w okolicach miasta Miszycha. Słabo uzbrojone oddziały buntowników próbowały stawić czoła Rosjanom. Niestety zakończyło się to sromotną klęską Polaków.

1904 (120 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się założyciel i pierwszy dowódca słynnego Dywizjonu 303 pułkownik Zdzisław Krasnodębski.

1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Początek Bitwy o Anglię, w której wielką rolę odegrały cztery polskie dywizjony lotnicze walczące po stronie brytyjskiej.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz został rozstrzelany płk. Marian Ocetkiewicz. Legionista, dowódca 71, 56 i 18 pułku piechoty. Dowodził Brygadą Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno. W konspiracji zastępca komendanta głównego Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego”.

1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Do kwatery UPA został wysłany przez Rząd RP ppor. Zygmunt Rumel celem zahamowania rzezi wołyńskiej. Podporucznik Rumel, przedstawiciel AK i woźnica przybyli na rozmowy bez broni. Ukraińscy bandyci w „geście dobrej woli” rozerwali ich końmi.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się trwająca ponad trzy tygodnie Obława Augustowska - szeroko zakrojona akcja pacyfikacyjna obejmująca tereny Puszczy Augustowskiej, której celem była likwidacja i rozbicie oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego działających w rejonie Suwałk i Augustowa.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na dębickim rynku wykonano jedną z ostatnich publicznych egzekucji. Jej ofiarami byli trzej żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki ps. „Mściciel" tj.: Józef Grębosz ps. „Pszczółka”, Józef Kozłowski ps. „Mruk” i Franciszek Noster ps. „Bukiet”. Po wykonaniu wyroku przez powieszenie ciężarówka z ciałami powstańców kilkukrotnie okrążyła miasto.

1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Aresztowany został przez łódzki UB Gracjan Fróg ps. „Szczerbiec” kapitan piechoty Wojska Polskiego, w czasie wojny obronnej dowódca szwadronu techniczno-gospodarczego 33 Dywizjonu Pancernego Wileńskiej Brygady Kawalerii, żołnierz 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowódca 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

1955 (69 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zginęli ostatni partyzanci antykomunistycznego podziemia na Sądecczyźnie i Podhalu z tzw. grupy przetrwania Stanisława Perełki ps. „Dębiński” (zdjęcie). Ukrywali się w Lesie Krzemieniny nad Szczawnicą pod szczytem Prehyby (Beskid Sądecki), gdzie polegli w czasie obławy milicji i wojska.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek